Gå till innehåll

Socialdemokraterna mest folkbildningsvänliga

  • Tisdag, 22 augusti 2006

Folkbildningsförbundets undersökning ”Så tycker våra politiker om demokrati och bildning” visar återigen var folkbildningsvännerna finns. Det går idag en tydlig skiljelinje mellan de politiska blocken när det gäller synen på folkbildning. Det skriver ABFS förbundssekreterare Elsie Bäcklund Sandberg i en kommentar till undersökningen.

Enligt utredarna visar undersökningen att företrädare för socialdemokraterna överlag är mer positiva till studieförbundens verksamhet än andra partiers företrädare. Socialdemokratiska politiker visar också i svaren på en större kännedom om folkbildningsverksamheten än exempelvis moderata politiker.

Dessutom var det ju så att socialdemokraterna i vårens budgetproposition ville höja anslagen till folkbildningen med ca 400 miljoner medan Reinfeldt och moderaterna ville sänka med 300 miljoner kronor. I det nyligen antagna valmanifestet så skriver socialdemokraterna att de vill satsa på fler samlingslokaler och kraftigt öka resurserna till studieförbund och folkhögskolor.

Undersökningen visar också att socialdemokratiska kommunpolitiker i hög utsträckning anser att folkbildningen stärker och utvecklar demokratin. Den uppfattningen genomsyrar inte moderaternas intervjusvar.

Vi inom ABF anser att demokrati inte är ett givet tillstånd. Demokrati är inte ärftligt. Nya generationer föds, det politiska landskapet förändras. Hur går jag tillväga för att säga min åsikt om beslutet att lägga ner ortens skola? Är det någon idé att försöka påverka besluten i EU? Hur ska min organisation få tillträde hos riksdagspolitikerna?

För att kunna påverka krävs det kunskaper. Både i sakfrågor och om de demokratiska spelreglerna. Hos ABF bildar sig många hundratusentals människor varje år, i studiecirklar som exempelvis ”Demokrati i teori och praktik”, ”Valet 2006 – valet, demokratin­ och medborgarna” eller ”Studiecirkel om Irakkonflikten.

Att värna och utveckla demokratin är ett av folkbildningens största och viktigaste uppdrag. Det lyfter den socialdemokratiska regeringen fram i vårens folkbildningsproposition ”Lära, växa, förändra.”. Det är bland annat därför vi studieförbund får anslag från stat, landsting och från de flesta kommuner. Alla ska ha lika förutsättningar att kunna påverka samhället och sina livsvillkor, och det ska studieförbunden vara med och möjliggöra. Vår roll är att ge medborgarna insikter och kunskaper om sakfrågor och spelregler. Desto allvarligare är det då att vi har många politiska företrädare inom den borgerliga alliansen som inte ser denna viktiga aspekt av folkbildningen.

Vi anser att det är uppenbart att fler socialdemokrater i riksdag, kommuner och landsting är den bästa garanten för ett fortsatt starkt stöd till folkbildningen.

Elsie Bäcklund Sandberg, förbundssekreterare ABF

2006-08-22

 

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 juli 2010.