Gå till innehåll

Vilka cirklar vill rock’n’roll-seniorerna gå?

  • Onsdag, 30 augusti 2006

De har kallats köttberg och rekordgeneration, bortskämda och privilegierade. En rättvis bild eller inte – alla de 40-talister som snart börjar gå i pension skiljer sig trots allt från tidigare generationers pensionärer. För ABF handlar det om att stå redo för att möta dem. Där kommer det nytillsatta Seniorprojektet in i bilden.

“Will you still need me, will you still feed me, when I’m 64?” Beatles klassiska fråga är kanske mer aktuell än någonsin, nu när cirka 1,2 miljoner ur deras generation står på pensionströskeln.
– Den 18 juni fyllde Paul McCartney 64. Kommer han och rock’n’roll-generationen att tycka att samma saker är roliga som tidigare generationers pensionärer har gjort? De är ju visserligen ingen homogen grupp och det finns många fördomar om pensionärslivet som bara kaffe och tårta. Men Seniorprojektet ska finna den nya generationen och deras behov. Det säger Ulf Bergqvist, nybliven avtalspensionär och projektledare för ABFs nya satsning.

Det hela grundar sig i ett samarbete mellan ABF och PRO – som för övrigt utgör en fjärdedel av ABFs cirkelverksamhet. Mellan parterna har en diskussion förts om hur förväntningarna från den nya generationens pensionärer ser ut, och vad folkbildningen kan göra för dem. Än så länge är projektet i sin linda, det är först nästa sommar som Seniorprojektet ska stå i full blom.

Just nu har projektgruppen som består av representanter från PRO och ABF regelbundna träffar, och dessutom fungerar en referensgrupp med pensionerade politiker och fackliga företrädare som stöd. Tillsammans stakar de ut vägen för folkbildningens möte med den nya generationens pensionärer.

Även om 40-talisterna inte är en helt homogen grupp finns det vissa utmärkande drag, menar Ulf Bergqvist. De har bättre ekonomi, är mer välutbildade och frågar efter andra saker än tidigare generationer. Vad kan ABF spela för roll för dem?
– Jag tror på att samverka mer med folkhögskolor och högskolor för att öka kvaliteten i cirklarna. På samarbete med olika kulturorganisationer som till exempel Riksteatern och Riksutställningar. Vi kan förbereda våra deltagare inför besök hos dem och sedan följa upp med samtal efteråt. Jag tror att försöksverksamhet ute på ABF:s lokalavdelningar är en väg att gå.

Men om nu den så kallade Rekordgenerationen redan har haft det så väl förspänt, behöver de då verkligen ännu mer särbehandling? Är de inte till och med lite bortskämda?
– Bortskämda vet jag inte, men det ligger nog lite i det. Den här generationen är van att ta för sig, och vi är noga med att poängtera detta. Seniorprojektet vill inte medverka till att skapa några nya generationsklyftor. Seniorprojektet ska inte bara fixa de nya pensionärernas egna behov, utan bygga ett samhälle som är till stöd för alla. Vi ska komma fram med material om exempelvis globaliseringen som gör att vi kan närma oss de yngre.

Ulf Bergqvist är också noga med att påpeka att när man målar en hel generation i stora drag så är det lätt att missa många människor som inte passar in i mallen. Det finns många nya pensionärer, framförallt kvinnor, som kommer från en bakgrund av dålig ekonomi och därigenom också en låg pension.
– Vi ska självklart inte bara fokusera på de välbeställda. I den meningen är ju ABF en politisk organisation, vi är mest till för dem som har minst.

Ulf Bergqvist hade själv just avgått från ABF:s förbundsstyrelse, där han suttit för Kooperationen i tre omgångar, när han blev tillfrågad om han ville leda ett projekt riktat till hans egen generation.
– Jag hade ingen tanke på att fortsätta jobba, jag skulle ju göra så mycket annat nu när jag just blivit pensionär. Men sen insåg jag att det ju handlar om min egen framtid också, så det var lite av ett egenintresse i det hela, säger han med ett skratt.

Tankarna om var Seniorprojektet så småningom kommer att landa är ett tillägg snarare än en total renovering.
– Verksamheten för de äldre i dag är redan spännande och vittomfattande, den ska inte försvinna. Vi ska inte ersätta det som redan fungerar bra. Vi vill skapa en komplettering och vi vill vara utåtriktade – inte introverta.

Sofia Alsterhag

2006-08-30

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 juli 2010.