Gå till innehåll

Föreläsningar är inne

  • Onsdag, 13 juni 2007

Intresset för ABFs föreläsningar ökar för varje år. Nya kreativa former lockar fler människor och nya målgrupper. Och nu vill ABF satsa ännu mer på föreläsnings-verksamheten.

– Vi vill se till att många fler människor får ta del av samhällsdebatten genom att erbjuda mötesplatser där människor kan komma samman och diskutera samhällsfrågor, säger Karl Petter Thorwaldsson, ABFs ordförande.

Föreläsningar är mer inne än någonsin. Förra året besökte 650 000 människor en ABF-föreläsning någonstans i Sverige, 100 000 fler än året innan.

Det är en trend som hållit i sig sedan mitten av 90-talet. Karl-Petter Thorwaldsson tror att föreläsningen fyller ett tomrum i tiden.
– Människors intresse för samhällsfrågor har ökat samtidigt som möjligheten att delta i det offentliga samtalet har minskat. Dessutom har TV-mediet tappat en del av sin lyskraft. Det finns ett behov av direkta möten, av att komma samman och diskutera, säger han.

Föreläsningen passar också bra in i 2000-talets stressfyllda vardag, där tusentals aktörer krigar om människors tid och uppmärksamhet. Det är en form av folkbildning som lockar människor som inte har tid med en regelbunden studiecirkel. Föreläsningen kan snabbt fånga upp aktuella ämnen utan att binda deltagarna i längre engagemang.

Bakom föreläsningarnas ökade popularitet ligger också en medveten satsning från ABF. Flera avdelningar har utvecklat kreativa former för att nå nya målgrupper: dialogcaféer, köksbordssamtal och lokala sociala- och socialistiska forum, är några exempel.

I Örebro har ABF, LO och socialdemokraterna startat ”Tankarnas trädgård”, ett ”rum för spännande föreläsningar och samtal om viktiga saker i avspända och prestigelösa former”.
– Vi har märkt ett sug efter föreläsningar och samtal, ett behov av tid till att fördjupa sig i olika frågor, säger Eva Marcusdotter, projektansvarig på ABF Örebro län.

Under våren har bland annat Ingvar Carlsson, tidigare statsminister, och Lotta Gröning, debattredaktör på Aftonbladet, gästat ”trädgården”, och föreläsningarna har lockat mellan 30 och 80 deltagare. Varje föreläsning är den andra olik, och ABF Örebro försöker hela tiden utveckla samtalsformerna och hitta upplägg som gör att även personer som inte brukar gå på föreläsningar hittar fram.
– Vi satsar på en radikal idédebatt, men det ska kännas öppet och välkomnande. Vi vill att det ska växa fram nya idéer och att det ska vara en vildvuxen trädgård, säger Eva Marcusdotter.

ABF satsar nu på att sprida föreläsningarna till hela landet och målet är att kunna erbjuda föreläsningar i alla kommuner.

En föreläsning kan i stort sett handla om vad som helst. En undersökning visar dock att nära hälften av föreläsningarna inom ABF rör samhällsämnen – något som skiljer ABF från flertalet andra studieförbund. Det är också dessa ämnen som ABF bör satsa mer på, menar Karl-Petter Thorwaldsson, särskilt i en tid då tilltron till demokratin minskar och människor inte känner sig delaktiga. Det är samtidigt viktigt att försöka fånga det som är intressant i människors närmiljö och vardag, och att vända sig till de grupper som står i utkanten av ”kunskapssamhället”.
– Här gäller samma mål som för studiecirkelverksamheten: att försöka ge mest till dem som fått minst, att försöka utjämna kunskapsklyftan, säger han.

De flesta förknippar folkbildningen med studiecirklar. Men folkbildningen har alltid vilat på flera ben, och i arbetarrörelsens barndom var föreläsningen lika vanlig som studiecirkeln. Så det handlar snarare om en come back än om en helt ny trend, påpekar Karl Petter Thorwaldsson.

Men därmed inte sagt att studiecirkeln håller på att försvinna.
– De fyller olika funktioner och de komplettera varandra. En föreläsning kan ofta leda till att en person anmäler sig till en studiecirkel, och på så sätt blir föreläsningen en väg till en fördjupning, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

I Örebro arbetar ABF aktivt med att försöka göra föreläsningen till en inkörsport.
– Efter varje föreläsningskväll får deltagarna minst tre erbjudanden om fortsatta aktiviteter, det kan vara en kommande föreläsning, en studiecirkel eller ett möte. Vi vill att det ska bli ett fortgående intresse, inte bara ett tillfälligt, säger Eva Marcusdotter.

Fakta:
2006 deltog 651 838 personer i 16 400 föreläsningar som arrangerades av eller genom ABF. Det är en ökning med nästan 100 000 deltagare jämfört med året innan och med mer än 500 000 personer sedan 1990. 6800 föreläsningar under 2006 hade samhällsinriktning, och på dessa deltog 294 000 personer.

Kent Werne

2007-06-13

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 1 juli 2010.