Gå till innehåll

Facklig kamp på ESF

  • Onsdag, 24 september 2008

Fungerar svenska kollektivavtal? Är EU-valen viktiga? Kan facken jobba internationellt? Det var några av frågorna som svenska fackföreningsmedlemmar diskuterade under höstens European Social Forum i Malmö.

- Det senaste året har det kommit flera domar från EG-domstolen som kan förstöra fackföreningarnas möjligheter att agera, säger Ulf Bjerregaard, anställd i hemtjänsten och förtroendevald inom Kommunal. - Men facken i andra länder har samma problem som vi har. Här på forumet har vi diskuterat vad vi kan göra för att förhindra att lönerna dumpas.

Ulf Bjerregaard är en av omkring 200 medlemmar i olika LO-förbund som förberedde sig inför diskussionerna på European Social Forum, ESF, genom att gå ABF:s studiecirkel om "Ett rättvist Europa". Diskussionerna kretsade kring rättvisa löner och avtal, demokrati och fackligt samarbete i Europa, samt välfärd och arbetslöshetsbekämpning.

Under ESF flanerade han och de andra deltagarna runt bland samtalande smågrupper, översållade bokbord och de över 600 schemalagda programpunkterna på forumet.

Forumet är viktigt, tycker Ulf Bjerregaard, eftersom samhällsintresserade både får möjlighet att lufta problem och får styrka att göra något åt dem. Efter ett av sina möten såg han chansen att påverka utfallet av det omtalade Vaxholmsmålet, då facket förlorade i EG-rätten efter att ha blockerat ett utländskt företag som inte följde kollektivavtalet.

Ulf Bjerregaard anser att sådana domar måste aktivera och samla den europeiska arbetarrörelsen eftersom de senaste EG-domarna även öppnar för social dumping i Mellan- och Sydeuropa.

- Det handlar om att trycka på för att lägga till ett socialt protokoll till Lissabonfördraget, säger han. Ett socialt protokoll garanterar stridsrätt och att värdlandets kollektivavtal ska gälla. ESF möjliggör att nätverk för sådana påtryckningar bildas.

Fackligt aktiva bör finnas med vid forumet för att många rörelser möts där, tycker Ulf Bjerregaard. Att få facket och klimatrörelsen att samarbeta står också högt på hans dagordning.

- I vissa yrkeskårer som kommer i kontakt med ny teknik kan det vara särskilt viktigt. Det vore ju bra om hantverkare kunde hjälpa till med miljövänliga och billiga lösningar för att värma upp huset till exempel.

Magnus Wessel, taxichaufför i Göteborg och rekryterare för Transport, gick studiecirkeln inför forumet tillsammans med Patrick Ljunggren och omkring tjugo andra LO-anslutna i Göteborg.

Deras cirkelgrupp koncentrerade sig mest på att förstå EU:s uppbyggnad. Ändå var diskussionerna långa och intensiva.

Magnus Wessel menar att det är viktigt att förstå hur EU fungerar för att påverka genom valen till Europaparlamentet eller genom att trycka på politiker i Bryssel.
- Jag är uppfostrad strax efter andra världskrigets slut och jag är positiv till EU som fredsprojekt. Det finns problem med en del beslut som fattas där men jag är ändå positiv till fri rörlighet och jag tror att facket kan påverka de delar som är negativa med rörligheten.

Patrick Ljunggren som gått samma cirkel menar istället att EU är en odemokratisk och byråkratisk konstruktion som inte går att påverka. När medborgarna är missnöjda får de hitta andra vägar för att förändra, tror han.

- Jag tycker inte att det finns någon mening med att uppmuntra folk till att rösta i EU-valen. Parlamentet har ändå ingen verklig makt. Men om facket bygger internationella nätverk på gräsrotsnivå kan det bli en motkraft.

Trots sina olika utgångspunkter har kritikerna och förespråkarna i studiecirkeln varit helt överens i flera frågor. Både Magnus Wessel och Patrick Ljunggren tycker att det är hög tid för svenska fackförbund att bygga mer hållbara samarbeten med facken i Europa.

- Egentligen ligger vi många år efter företagen när det gäller globaliseringen, säger Patrick Ljunggren, som ser European Social Forum som ett av flera sätt att åtgärda det problemet.

Utan studiecirkeln hade Magnus Wessel och Patrik Ljunggren inte kommit till forumet, trots de möjligheter att bygga nätverk som de nu ser.

- Jag hade hört talas om det, särskilt när det världssociala forumet hölls i Brasilien. Men jag hade inte tänkt på att delta själv, säger Patrick Ljunggren.

Både han och Magnus Wessel ser studiecirkeln som ett fantastiskt verktyg för lärande. Så mycket som de nu vet om EU hade de inte lärt sig på egen hand, eller genom en traditionell kurs, tror de. Särskilt var det gruppens diskussioner som möjliggjorde det.

- Jag har haft aha-upplevelser hela tiden, säger Magnus Wessel, som tycker att fackklubbarna på arbetsplatserna borde ta liknande initiativ.


Malin Beeck

2008-09-24

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 30 juni 2010.