Gå till innehåll

ABF kräver ett nationellt kunskapslyft om minst 100 000 platser

  • Onsdag, 29 april 2009

Sverige befinner sig i den värsta jobbkrisen sedan 1930-talet. Regeringens prognos är att arbetslösheten år 2012 kommer att ligga på tolv procent, vilket innebär en sämre utveckling än genomsnittet inom EU. Arbetslösheten har vuxit rekordsnabbt och ungdomar har drabbats särskilt hårt.

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är näst högst i EU och om en dryg månad lämnar en rekordstor ungdomsgrupp gymnasieskolan. Prognoser visar att socialbidragen kommer att öka dramatiskt de kommande åren. När fler blir arbetslösa krävs aktiva insatser för att förhindra att allt fler fastnar i en tillvaro utan jobb.

Regeringens vårbudget innehöll inga offensiva satsningar mot den växande arbetslösheten.

Det enda som kan kallas satsning på vuxenutbildning är 1,2 platser per kommun.

Erfarenheten från 90-talskrisen är att den som deltog i Kunskapslyftet stärkte sina chanser att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Utgångspunkten för satsningen var att Sverige skulle konkurrera med ökad kompetens och inte med låga löner. Detta ska gälla även idag. Aktiva åtgärder är alltid bättre än passivt utanförskap.

Folkbildningens styrka är att den frigör människors inneboende kraft och bidrar till att utveckla demokratin och samhället. I ett Kunskapslyft blir detta extra viktigt och tydligt.

ABFs förbundsstämma i Stockholm med 140 representanter från ABFs regioner och medlemsorganisationer ser med oro på den växande arbetslösheten och kräver ett nationellt kunskapslyft om minst 100 000 platser.

Uttalande från ABFs förbundsstämma
29 april 2009


2009-04-29

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 23 juni 2010.