Gå till innehåll

IT för hemlösa

  • Torsdag, 5 november 2009

Att ha tillgång till Internet är något som tas mer eller mindre för givet i samhället i dag, men det är inte självklart för alla. ABF Malmö startade en kurs i IT för hemlösa, för att ge en chans att hänga med i utvecklingen till en grupp som ofta hamnar utanför. Nu sprider sig satsningen.

Formen på kursen IT för hemlösa är studiecirkeln, med deltagare som kommer frivilligt och av eget intresse. Förkunskaperna varierar förstås, men de allra flesta har mycket liten erfarenhet av datorer när de kommer första gången.

– Idén från början var att verksamheten skulle drivas ute på plats, med en bärbar dator och en ”expert”, där folk befinner sig. Vi på ABF hade däremot den här inställningen: Vi ställer upp med cirkelledare, lokal och datorer, och gör det som en ”vanlig” studiecirkel, berättar Lisbeth Jönsson.

Vid första kurstillfället får man hjälp med att skaffa sig en e-postadress. I cirkeln får deltagarna sedan lära sig allt från textredigering i Word till enklare bildbehandling och informationssökning på Internet. Utöver den vanliga undervisningen kan man också få hjälp utifrån egna behov, som att söka bostad, beställa biljetter och varor, hålla kontakt med vänner och släktingar, eller ta reda på sådant man behöver eller vill veta mer om.

– Jag hoppas och tror, att om vi bara håller oss kvar på banan så kan vi vara med och ge många som behöver det en skjuts in i samhället, eller hjälpa dem till ett rikare och på det hela taget bättre liv, säger Lisbeth Jönsson.

Både deltagare och arrangörer var nöjda med kursen. Det är speciella förutsättningar och kursdeltagarna är kanske inte vad cirkelledarna är vana vid, så det finns en del saker att tänka på när man håller en sådan här kurs.

– Underskatta inte deltagarna! Det handlar inte om ett vuxendagis. Man har heller inte en aning om vilka kunskaper och erfarenheter deltagarna har med sig, säger Lars Mårtensson, deltagare i kursen.

Vid varje träff är det en fikapaus, ett utmärkt tillfälle att lära känna varandra och kunna diskutera allt från IT-relaterade saker till mer privata angelägenheter. Flera av deltagarna uppskattar också den sociala biten.

– Det ska kännas som en trygghet för deltagarna att komma dit. Man är en grupp, men samtidigt en samling individer. Alla är inte stöpta i samma form, det är viktigt att komma ihåg, säger Lars Mårtensson.

ABF hoppas att initiativet sprider sig, både till andra som vill starta något liknande och ut i samhället i form av ökad medvetenhet. Projektet i Malmö lever vidare och kommer att utvecklas både med nya ämnen och med nya deltagare.

- Vi har tre cirklar igång, två ”IT för hemlösa” och en fotocirkel, där vi har gjort en utställning i Malmö Konsthall, säger Lisbeth Jönsson.

I samband med fotoutställningen "Med Malmö i blick" har ABF Malmö haft debatter om hemlöshet, och utställningen har också lett till större spridning på nätet, eftersom sponsorerna och media har skrivit om den.

För vissa av deltagarna har kursen inneburit en stor förändring av livssituationen.

- En i gruppen IT för hemlösa har vi anställt som vaktmästare, och han har nu fått kontrakt på en bostad. En annan har av egen kraft startat en egen grupp tillsammans med Katolska församlingen, som öppnar ett nattcafé i Malmö vid advent. Fotocirkelns nya bilder kommer att ha vernissage där den första advent, säger Lisbeth Jönsson.

ABF Malmö har dessutom haft två cirklar ledda av hemlösa i ämnet "Vem älskar en hemlös", och deltagarna i denna cirkel har börjat engagera sig mer och mer i olika projekt som rör hemlöshet.
Så kan en idé spridas som ringar på vattnet!


2009-11-05

Läs också:


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 28 juni 2010.