Gå till innehåll

Familjeverkstan skapar lyckligare föräldrar

  • Fredag, 11 juni 2010

Har du barn mellan tre och tolv år? Vill du träffa andra föräldrar i samma sits? Hos ABF finns studiecirkeln Familjeverkstan. Där möts föräldrar för att utbyta erfarenheter och peppa varandra.

Ökad stress och höga krav är något som tynger dagens föräldrar. Att inte heller ha något gruppverksamhetsstöd från BVC när barnen har uppnått tre års ålder kan kännas jobbigt. Därför har ABF startat föräldrautbildningen Familjeverkstan, som bygger på ett studiematerial framtaget av Folkhälsoinstitutet. En studiecirkel där föräldrar till barn i åldrarna mellan tre och tolv år träffas för att ge varandra stöd och tips.

Flicka som leker med fingerfärg Hitta var Familjeverkstan finns

– Det lyfter en börda från axlarna att höra att andra föräldrar har samma problem som en själv. Flera deltagare har sagt att de gått från cirkeln med ett leende på läpparna, säger Lotta Forsberg, ansvarig för Familjeverkstan hos ABF.

Varje träff inleds med en kort film där ett tema skildras. Några av dessa teman är jämställdhet, rutiner, umgänge och gränser. Filmerna följs av diskussioner och praktiska övningar.
– Familjeverkstan handlar om att peppa och hjälpa varandra. Cirklarna leds av en ledare men föräldrarna är till stor del medskapande och delaktiga, säger Lotta Forsberg.

Efter varje träff får deltagarna en hemuppgift att prova med sitt barn.
– Det kan vara en småsak som att kliva upp tidigare för att hinna äta frukost med barnet. Eller att ha en barnstund då man bara uppmärksammar barnet. Enkla verktyg som kan förändra mycket i familjerelationen, säger Lotta Forsberg.

”Jag har fått upp ögonen för mitt eget beteende som förälder och fått nya sätt att bete mig. Jag känner mig som en mycket bättre mamma nu”. Det är ett citat från ABFs utvärdering som gjorts med tidigare deltagare. Lotta Forsberg tycker det är ABFs uppgift att hjälpa föräldrar att hantera vardagen.
– Familjen är navet i samhället. ABF vill att barn och familjer ska må bra. Familjeverkstan hjälper till att stärka familjebanden och öka tryggheten, vilket i sin tur stärker folkhälsan.

År 2009 bedrev ABF ett fyrtiotal familjeverkstäder runt hela landet och intresset ökar hela tiden. ABF jobbar med att ta fram nya varianter, som dagtidskurser och träffar varannan vecka, för att det ska passa fler föräldrar.
– En allmän utbildning för föräldrar har efterlängtats enligt Folhälsoinstitutets undersökningar. Föräldraskapsfrågor ligger i tiden. Det skrivs mycket i press och får mycket tid i TV vilket också skapar ett större intresse. Familjeverkstan är som en snöboll som växer och kommer att finnas på många fler orter i framtiden, säger Lotta Forsberg.


Daniel Söderberg

2010-06-11

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2010.