Gå till innehåll

ABF kräver åtgärder mot läskrisen

  • Fredag, 7 september 2012

- Jag är inte förvånad över att läskunnigheten har försämrats i Sverige. När regeringen minskar stödet till läsfrämjande insatser får detta självfallet konsekvenser, säger ABFs förbundsordförande Hélen Pettersson.

ABF lämnar in remissvar till den nya bibliotekslag som regeringen har föreslagit. ABF vill komplettera lagen med skrivningar som ålägger folkbiblioteken att arbeta uppsökande gentemot läsovana grupper och att samverka med föreningsdrivna bibliotek i kommunen.

Europeiska Unionens expertgrupp kring läskunnighet anser att EU måste se över sitt tillvägagångssätt när det gäller att höja läskunnighetsnivån. Var femte europé läser så dåligt att de inte klarar sig i det moderna samhället. Uppskattningsvis ligger var sjätte svensk på en nivå där de bara klarar av att läsa enkla texter. I Sverige kan vi se att läskunnigheten började försämras 2006. Detta enligt den rapport som nyligen presenterats av EUs expertgrupp kring läskunnighet. 
 
- För oss är sambandet tydligt, neddragningar av resurser till det uppsökande arbetet minskar läskunnigheten. När regeringen tillträdde 2006 minskades stödet till En bok för alla och Kultur i arbetslivet. Det var ett hårt slag mot det läsfrämjande arbetet. Om läsandet ska öka i Sverige igen måste boken vara närvarande i människors liv där de finns på arbetsplatserna och i bostadsområdena, säger Helén Pettersson. 

-Allas tillgång till språket är en av hörnstenarna i demokratin. Att kunna läsa och förstå det man läser stärker självförtroendet och den egna identiteten. Inlevelseförmågan och förståelsen för andra människor ökar.

ABF utför ett viktigt läsfrämjande arbete runt om i landet så som bokcirklar, författarsamtal, arbetsplatsbibliotek, bokombudsutbildningar och Läs för mig pappa-verksamhet.

-Skillnaderna i läsandet hänger samman med klasstillhörighet och utbildningsbakgrund. Barns och vuxnas läsande hänger ihop. Insatser för att få fler föräldrar att läsa för sina barn är ett av de mest effektiva sätten att minska läsovanan, avslutar Helén Pettersson. 

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 9 juli 2013.

Presskontakt

Helén Pettersson,
förbundsordförande
070-236 99 94, E-post
Peter Gustavsson,
kulturpolitiskt ansvarig
08-613 50 10, E-post

Pressbild