Gå till innehåll

ABFs första kurs om krav-märkt mat

  • Torsdag, 16 februari 2012

ABF och KRAV har startat ett samarbete för att öka konsumenters kunskap om ekologisk mat.

Under hösten 2011 utbildade KRAV sju ABF-ledare om vad KRAV-märkt mat innebär. Nu ska de föra kunskapen vidare till intresserade och nyfikna som valt deras ”Kurs i KRAV-märkt”, en heldagskurs där deltagarna lär sig hur mat- och miljöfrågor hänger samman, samt skillnaden mellan KRAV-märkt mat och EU-ekologisk mat.

– Hållbar utveckling är en av våra viktigaste frågor och det engagerar oss och många andra. Vi upplever att intresset för medveten konsumtion finns, men att det finns kunskapsluckor och missuppfattningar som gör att man inte alltid gör ett aktivt val, säger Tomas Hjort, ABF.

– ABF, med många stora medlemsorganisationer, har möjlighet att genom folkbildning hjälpa till att berätta vad KRAV innebär. Vi är mycket tacksamma för den hjälpen eftersom vi vet att intresset för mat i allmänhet och ekologiskt och KRAV-märkt i synnerhet ökar, säger Katarina Wolf, Marknadschef, KRAV.

Kurstillfällen:
26/3 Stockholm, ABF, Vårby allé 22 Vårby. Anmälan till: anna.bjurvald@abf.se eller 08 774 05 51
14/5 Örebro, ABF, Drottninggatan 38. Anmälan till: emelie.bergermark@abf.se eller 019 601 54 15

Utbildningen kostar 250 kronor och är en heldag.
Ytterligare kurser planeras i Karlstad, Visby, Malmö och Jönköping.

Kontakt:
Tomas Hjort, ABF 019 601 54 13
Katarina Wolf, Marknadschef, 018 17 45 12
Kristin Cooper, Pressansvarig KRAV 070 665 95 30

Det här är KRAV:
Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

• Tillsammans med konsumenter, producenter och handeln har KRAV under 25 års tid drivit fram en ekologisk marknad i Sverige.
• I dag finns det cirka 4 000 KRAV-lantbrukare, 6 000 KRAV-certifierade produkter och drygt 2000 livsmedelsföretag, butiker och restauranger.
• All KRAV-produktion kontrolleras.
• Läs mer på www.krav.se

KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 16 februari 2012.

Kontakt

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till Tomas Hjort, ABF Örebro
tomas.hjort@abf.se tel. 019 601 54 13