Gå till innehåll

Studiecirklar i kampen mot fattigdomen

  • Måndag, 19 november 2012

Med ”Mötesplats 2020” vill ABF minska fattigdomen och skapa mötesplatser för hemlösa, missbrukare, socialt utestängda och andra grupper som befinner sig i en social- och ekonomisk utsatthet. ABF Malmö är en av 12 städer som är med i kampen mot fattigdomen.

- Vi har gratiscirklar för människor som behöver det som mest. Vi vill ge grundläggande kunskaper, struktur i vardagen och sociala sammanhang. ABF ska vara länken mellan att komma på fötter och att ta sig ut i samhället, säger Sofia Axelsson, projektledare för ”Mötesplats 2020” i Malmö.

Projektet som startade i mars i år är en del i en nationell satsning i samarbete mellan ABF, Sensus och brukarorganisationer. ABF i Malmö började kampen för att minska fattigdom och utanförskap redan 2007 med studiecirklar inom data.

- ABFare i Malmö kände att folkbildningen generellt inte nådde fram till dem som behövde den som mest och därför startades projektet ”IT för hemlösa”, ett lyckat projekt med flera solskenshistorier. Bland annat var det en av deltagarna som lärde sig chatta. Han fick kontakt med sina barn och barnbarn som han inte hade haft kontakt med på flera år, säger Sofia.

IT-cirklarna lever vidare än idag och har kommit att utvecklas till nya spännande ämnen så som fotokurserna som i sin tur har mynnat ut i tre separata fotoutställningar där hemlösa i bild berättat om sin vardag.


Bilder på temat bostad är vanligt men också symboliska bilder som den på tulpanen som hamnat utanför rabatten men som ändå växer. Yoga, matlagning, hantverk, föreningskunskap och ”Vem älskar en hemlös”, där före detta hemlösa, allmänheten och beslutsfattare möts och diskuterar frågor om hemlöshet, är andra studiecirklar som ABF Malmö satsat på.

- Vi kollar alltid med deltagarna vilka studiecirklar de är intresserade av. De berättar för oss vad de vill lära sig. Vi prackar inte på dem våra åsikter, säger Sofia.


Att få lära sig, få vara med i ett socialt sammanhang och att ha något att återkomma till är viktigt för många, berättar Sofia. För en av deltagarna, Anders Andersson, har studiecirkeln betytt mycket. I 25 år med missbruk och hemlöshet i bagaget deltar han nu i studiecirkeln ”Berättarcirkeln” där han skriver om sitt liv med missbruk, rehabilitering och återhämtning. Anders berättelse ska tillsammans med de andra deltagarnas historier så småningom bli en bok.

- Att bryta isoleringen har varit 50 % av studiecirkeln. De andra 50 % har varit folkbildning, att lära sig något, säger Anders, som efter fler decennium som arbetslös nu jobbar på ABF Malmö med ”Mötesplats 2020”.

Med små steg vill ABF minska fattigdomen och föra människor närmare arbetsmarknaden. Där är studiecirkeln en viktig del.

- Jag beundrar dessa fantastiska människor som har styrkan att ta de här stegen. De går från en plats i samhället, lång från mitten, till att ta makten över sitt eget liv, säger Sofia.

 Text: Frida Lenholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 18 oktober 2013.

Mötesplats 2020

temafattigdom

Studiecirkeln har betytt mycket för Anders

Anders Andersson är med i ”Berättarcirkeln” där han skriver om sitt liv med missbruk, rehabilitering och återhämtning. Hans berättelse ska tillsammans med de andra deltagarnas historier så småningom bli en bok.

Efter många år som arbetslös jobbar han idag på ABF Malmö med ”Mötesplats 2020”.

Motverka klassamhället

Att motverka klassamhället är, och har alltid varit, en av ABFs stora utmaningar. En kamp som ständigt pågår.