Gå till innehåll

Postiljonen och folkbildaren Inge Johansson är död

  • Fredag, 19 oktober 2012

Vi kommer att minnas Inge främst som en förnyare av ABFs kultursyn och pedagogik.

”För mig är arbetarbildning ett vackert ord – en appell av visioner om jämlikhet, rättvisa och solidaritet” skrev Inge i sin bok ”Bildning och klasskamp”.

Inge insåg tidigt att bildning och kultur var grundläggande beståndsdelar i arbetet med att omdana det svenska samhället.

Vi kommer att minnas Inge Johansson främst som en förnyare av ABFs kultursyn och pedagogik. Han ifrågasatte den kulturkonservatism som präglade flera av bildningsförbundets pionjärer och tog ställning för arbetarlitteraturen och den folkliga kulturverksamhet som växte fram underifrån inom ABF.

Inge Johansson var en förkämpe för allas rätt och möjlighet till eget skapande. Han hyllade amatörismen och menade att en amatör är ”en som älskar” och brinner för det han/hon gör. Detta utövarperspektiv satte avtryck och är fortfarande en hörnsten i ABFs syn på kultur och kulturverksamhet.


Inge Johanssons engagemang för folkbildningsarbetet upphörde aldrig. Som 86-åring skrev han boken ”Bildning och klasskamp”, som skildrar arbetarbildningens förhistoria, idéer och utveckling och i fjol intervjuades han inför ABFs hundraårsjubileum. Den timslånga intervjun ger en fängslande skildring av hur det moderna ABF växte fram. 

- En viktig drivkraft hos Inge var hans övertygelse om att kraften och styrkan i förändringsarbetet krävde att arbetarrörelsens olika delar och grenar måste dra åt samma håll. Må vara med olika förutsättningar och möjligheter men målet var det samma, ett bättre och öppnare samhälle för var och en efter var och ens behov och möjlighet, säger ABFs ordförande Helén Pettersson.

Inge var nästan årsbarn med Arbetarnas Bildningsförbund. Hans förmåga att analysera och utveckla bildningsverksamheten kom att prägla ABF. Detta under en tid då det svenska samhället förändrades och utvecklades till en modern välfärdsstat.

- Inge var på många sätt en förebild för mig. Hans engagemang och vilja att ABF skulle göra skillnad fick mig att känna vilket stort ansvar jag hade som ABF ordförande. Det gällde för mig att vara påläst då jag träffade Inge, påläst för att kunna redovisa vad som gjordes inom Inges kära ABF, säger ABFs före detta ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. 

Inge föddes i Malmö 1916, men växte upp i Växjö. Efter avslutad folkskola arbetade han på fabrik, men blev så småningom brevbärare. Det fackliga engagemanget ledde honom till ABF där han som studieorganisatör ordnade studiecirklar för sina fackliga kamrater. Efter några år blev han ordförande i ABF Falköping.

1951 anställdes Inge på Brevskolan i Stockholm och blev två år senare uppmanad att söka tjänsten som studieombudsman på ABFs centralbyrå. Inge arbetade som redaktör för tidningen Fönstret, biträdande studierektor, studierektor, förbundssekreterare och slutligen förbundsordförande. Vid ett par tillfällen under denna tid var han tjänstledig för uppdrag rörande folkbildnings- och ungdomsfrågor.

Han var en av de drivande bakom Fövux-reformen på 1970-talet, som har varit grundläggande för svensk vuxenutbildning. 1987 promoverades han till filosofie hedersdoktor vid Linköpings universitet.

Inge Johansson avled den 16 oktober 2012. Han blev 96 år gammal.

Inge Johansson är saknad av många både inom och utanför ABF. Vi känner djup tacksamhet över hans epokgörande insatser för folkbildningen.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 24 oktober 2012.

Intervju med Inge Johansson

”Hånade arbetarförfattare” är en del i en längre intervju med Inge Johansson som gjordes 2011. Materialet återfinns på ABFs jubileumsfilm ”2012 – Den ljusnande framtid är vår”. Intervjuare är filmaren och regisören Gustav Forsberg. 

Se intervjun