Gå till innehåll

Är du verkligen nöjd, Lena Adelsohn Liljeroth?

  • Torsdag, 19 april 2007

Det är betydligt färre besökare i salarna på våra statliga museer sedan regeringen tog bort den fria entrén vid årsskiftet. Efter ett kvartal med avgifter ser vi en tydlig effekt. I genomsnitt har publiken minskat med 40 procent jämfört med första kvartalet förra året. Skillnaderna är stora. Moderna museet har förlorat 57 procent av sina besökare och Arkitekturmuseum 85 procent

När fri entré-reformen genomfördes 2005 fick de statliga museerna nära tre miljoner fler besök än året innan. Över hälften av dem var på museet för första gången. Det var alltså en kulturpolitisk reform som verkligen lyckades ändra människors kulturvanor.
Nu vänder vi oss till dig, Lena Adelsohn Liljeroth, sedan september den borgerliga regeringens kulturminister. Att en stor mängd människor slutar gå på museerna när det börjar kosta pengar är ingen överraskning för oss. Däremot är vi förvånade över att du inte är särskilt bekymrad. Kulturen är ett kommunikationssystem, men det finns oroväckande tecken på att du och många i ditt parti moderaterna ser kultur som en vara jämställd med strumpor, cigaretter eller bensin. Men kulturyttringar som tavlor, filmer och böcker kan inte jämställas med sådana varor, de är repliker i ett samtal om det samhälle vi alla lever i. Varje konstart är ett kommunikationssystem, med egna uppsättningar bokstäver och grammatik.
Både den borgerliga alliansen och arbetarrörelsen har mycket att vinna på att förmågan till kommunikation ökar i samhället, och mycket att förlora på att den blir mindre.
Lena Adelsohn Liljeroth, är du verkligen nöjd?

Karl-Petter Thorwaldsson
ABFs ordförande och en av initiativtagarna till kampanjen Frittmuseum.se

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2010.