Gå till innehåll

Katastrofsiffror i oktober – när ska regeringen agera?

  • Torsdag, 6 november 2008

Över 20 000 varsel under oktober månad är den högsta siffran sedan början av 1990-talet. Dessutom får tusentals människor lämna jobbet när kontraktstiden för olika typer av anställningar går ut.

Allt tyder på att inledningen av 2009 kommer att visa en rekordsnabb ökning av den öppna arbetslösheten – sammantaget ser det mycket mörkt ut. Och det allra värsta är att de allra flesta av de aktiva åtgärderna för att bekämpa arbetslösheten är borttagna av den borgerliga regeringen. Det sammantaget, de rekordsnabbt växande varslen och de nästan helt och hållet bortprioriterade aktiva åtgärderna kommer att leda till mycket snabb ökning av den öppna arbetslösheten. Förmodligen i nivå med den explosionsartade ökningstakten som vi hade i början av 1990-talet.

Att i det läget kalla den budget som skevs innan varselvågen inleddes för ett superpaket, som Fredrik Reinfeldt gjorde för några veckor sedan, är inget annat än skamligt. Att omfördela resurser från att bekämpa ungdomsarbetslösheten till att bekämpa varslen i industrin, är baske mig inget superpaket. Det är superpassivt!

Forskningen är helt överens om att det värsta både vid arbetslöshet och vid sjukdom är att gå långa perioder i passivitet. För varje månad utan aktiva åtgärder ökar risken för att varaktigt fastna i arbetslöshet eller långtidssjukskrivning. Vänta inte agera nu! Varje dag regeringen sitter passiva, utan att förändra arbetsmarknadspolitiken, kommer ofelbart att leda till ökad utslagning nästa år. Den ökade risk för så kallade inlåsningseffekter som aktiv arbetsmarknadspolitik kan leda till i högkonjunktur är i stort sätt borta i det konjunkturläge vi nu är på väg in i.

ABF är beredda att göra vår del för att mildra konsekvenserna av lågkonjunkturen. Vi erbjuder att ställa hela vår vuxenutbildningskapacitet till regeringens förfogande för att hindra passiv arbetslöshet. Från 1 januari kan vi kompetensutveckla 10 000 personer, med betyg så att varje individ får möjlighet att bättre möta en framtida arbetsmarknad. Det är väl bättre än att de 10 000 ska gå hemma och få betalt för att göra ingenting. Precis som kunskapslyftet på 1990-talet förhindrade att massarbetslösheten då, ledde till en massutslagning.

ABF kan naturligtvis inte göra allt – vi kan inte ge yrkeskunskaper, svetsutbildningar, vårdutbildningar eller förarbevis. Alla måste vara med och bidra. ABF är bredda att göra vår del, men då måste regeringen sluta tjura och faktiskt förstå att görs ingenting idag, ökar utslagningen redan nästa år. Och värst av allt är som sagt utanförskapet…..

 

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande ABF

2008-11-06

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2010.