Gå till innehåll

ABF folkbildar om kvinnokonventionen

  • Tisdag, 7 mars 2006

På internationella kvinnodagen den 8 mars drar ABF igång ett riksomfattande informations- och folkbildningsprojektet om FN:s Kvinnokonvention tillsammans med Svenska UNIFEM-kommittén.

- Genom folkbildningsverksamhet ska vi göra kvinnokonventionen lika känd som barnkonventionen, säger Christina Tallberg, projektansvarig på ABF.

Projektet kommer att pågå under två år och har beviljats medel från regeringen på 520 000 kronor.

Under våren ska ABF och UNIFEM bland annat utbilda resurspersoner och cirkelledare, ta fram studiehandledningar och arrangera seminarier. Därefter startar studiecirklar runt om i landet.

– Kvinnokonventionen kommer att utgöra grunden för studiecirklarna. De ska jobba med alla artiklar i konventionen, men deltagarna kan själva välja vad de tycker är viktigast att fokusera på. Några kommer kanske att jobba med trafficking, andra med mäns våld mot kvinnor, säger Christina Tallberg.

Läs mer om studiesatsningen i foldern ”Psst vi vill berätta om kvinnokonventionen” som finns i pdf-format nedan.

_________________________
Fakta om Kvinnokonventionen:

FNs Kvinnokonvention handlar om att avskaffa all slags diskriminering av kvinnor.

I internationella sammanhang talar man om CEDAW, efter den engelska titeln på konventionen (används också i Sverige)

Konventionen består av 16 artiklar, varav de två första behandlar den grundläggande förpliktelsen att avskaffa all slags diskriminering av kvinnor. De resterande artiklarna ger mer specifika förpliktelser.

I dag har 177 av FN: s 191 medlemsstater ratificerat konventionen.

Vart fjärde år ska medlemsländerna rapportera om hur man lagstiftningsmässigt, juridiskt och administrativt lever upp till konventionens olika artiklar.

1995 hölls den fjärde världskvinnokonferensen i Peking. Handlingsplanen som togs fram definierar 12 kritiska områden som berör kvinnor, bland annat: fattigdom, våld mot kvinnor och utbildning.

Svenska UNIFEM- kommittén är den nationella kommittén i Sverige för FNs Kvinnofond. Kommittén är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bland annat arbetar för att stärka kvinnors ställning i samhället, både i Sverige och övriga världen, genom att öka deras politiska och ekonomiska makt.

Agnes Franzén

2006-03-07

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2010.