Gå till innehåll

ABF i Norden vill folkbilda mot trafficking

  • Torsdag, 6 juli 2006

Folkbildning ska användas för att stoppa handeln med människor. Det skriver ABF i Norden i ett uttalande från ett seminarium i Qaqortoq i Grönland den 7 juli.

Uttalande från ABF i Nordens Seminarium den 7 juli 2006 i Qaqortoq i Grönland:

Stoppa prostitution och trafficking

Handel med kvinnor och barn skall bekämpas och stoppas omedelbart. Det är oanständigt att det i stora delar av världen, och inte minst i Norden handlas med kvinnor och barn. Kriminella krafter tjänar miljarder på fattiga människor som utnyttjas och utbytes till slaveriliknande former för prostitution och annan sexuellt utnyttjande.

Vi uppmanar ABF i Norden att aktivt gå med i kampen mot handel med människor/trafficking genom att använda folkbildningen som ett av flera redskap, som är nödvändiga att använda för att informera och upplysa medborgarna i kampen mot människohandel. Norden är känt för öppenhet och dialog kring sociala, kulturella och politiska frågor, som påverkar den enskilde individens normer och kulturella syn.

Vi hemställer till ABF i Norden att på det skarpaste ta avstånd från människohandel och att medverka till att med kunskap riktad mot ”kunder” till prostituerade, som i okunskap bliver medansvariga för människohandel. Vi uppmanar ABF i Norden och övriga nordiska länder att följa den svenska laggivningen på området att göra prostitution olaglig. I Sverige har detta redan skett med märkbara positiva resultat.

ABF i Norden stöder därför de initiativ som redan är genomfört i Sverige, följer upp FN.s kvinnokonvention artikel 6 om trafficking, samt Nordisk Ministerråds uppmaningar. Vi uppmanar till ett tätt samarbete mellan alla aktörer tvärs över landsgränserna för att stoppa all handel med kvinnor och barn.


För ytterligare upplysningar kontakta:

Leif Max Hansen
Tel:0045 21279866
Email: lmh@aof-danmark.dk

 

2006-07-06

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2010.