Gå till innehåll

Cirkelledare inte lärare

  • Måndag, 20 februari 2006

ABF i Skåne har länge satsat på utveckling av sina cirkelledare. Till satsningarna hör Inspirationsdagarna som hålls drygt fyra gånger om året. - Vårt prioriterade område i fem års tid har varit pedagogiskt utvecklingsarbete, framför allt för cirkelledarrollen, säger Åse Webeklint på ABF Skåne.

Sen 20 år tillbaka finns det ett pedagoglag i Skåne som driver och genomför utbildning för cirkelledarna. Laget hålls ihop av Åse Webeklint på ABF-distriktet i Skåne, vars huvudområde är den pedagogiska utvecklingen. Enligt henne fungerar pedagoglaget som en resursgrupp för distriktet och de olika ABF-avdelningarna.
- Det finns inget krav på att cirkelledare ska gå en utbildning, men vi erbjuder dem en metod- och pedagogutveckling på 20 timmar, säger hon.

Som ytterligare inspiration och för att skapa en mötesplats för cirkelledarna, oavsett om de är direkt knutna till ABF-avdelningarna eller tillhör medlemsorganisationerna, finns även Inspirationsdagarna. De flesta cirkelledarna i Skåne finns hos ABFs medlemsorganisationer och därför vill pedagoglaget utöka sitt arbete med dem.
- Vi vill öka kommunikationen och informationen med medlemsorganisationerna så att cirkelledarna vill gå den här utbildningen, säger Åse Webeklint.

Inspirationsdagarna som anordnas regionalt drygt fyra gånger om året tar upp olika teman varje gång. Till exempel integration, kommunikation och mångfald. Sista timmen får cirkelledarna utbyta erfarenheter och fundera över hur de kan omsätta den nyförvärvade kunskapen i sina cirklar. De får även göra en utvärdering och komma med förslag inför nästa omgång Inspirationsdagar. De senaste två åren har varit baserade på förslag från cirkelledarna. Inspirationsdagarna är frivilliga och den som är intresserad kommer.
- Det är en väldig blandning människor i alla åldrar och från alla kulturer. Runt 50-60 stycken brukar komma, och ungefär 30 procent är återkommande cirkelledare. Ofta sprids informationen om dagarna med mun-mot-mun metoden, en cirkelledare som varit på Inspirationsdagarna ber en annan att följa med, säger hon.

Åse Webeklint upplever att Inspirationsdagarna bidragit till att fler cirkelledare vill gå utbildningen. Särskilt märks detta inom de fackliga rörelserna. Men än så länge är det långt ifrån en självklarhet att alla cirkelledare går utbildningen. Åse Webeklint anser att fler cirkelledare borde ta chansen.
- Det hänger ihop med vårt anordnaransvar. Vi ska verka för kvalitén och innehållet på cirklarna, men det lutar åt att det kommer att bli större krav på att alla cirkelledare ska gå den här utbildningen, eller cirkelledarutvecklingen som vi säger här nere.

Åse Webeklint poängterar hur viktigt det är att folkbildningens pengar går till de ändamål som staten avsett.
- Om man vill jobba med folkbildning är det jätteviktigt att vara en folkrörelse som inspirerar sina cirkelledare att gå den här utbildningen.. För nio av tio som inte gått den blir lärare istället för cirkelledare, eftersom det är den referensram de har. Folkbildningen handlar om att vara med och påverka sin egen kunskapsinhämtning. Cirkelledaren måste ha ämneskunskap, men det handlar om hur han eller hon förmedlar den kunskapen. Folkbildning är ett samarbete i kunskapsinlärning. Därför koncentrerar vi oss i år på att fördjupa insikten hos medlemsorganisationerna om vad det innebär att vara folkbildningsmässig, säger hon.

Cirkelledarutvecklingen sker ute på ABF-avdelningarna. I år har 150 cirkelledare utbildats och då räknar Åse Webeklint inte in Malmö eftersom de har en egen modell.
- De flesta cirkelledare har varit positiva till det här. En del av dem som gått de tjugo timmarna, har kanske arbetat som cirkelledare under många år och genom att gå den här utbildningen får de fylla på sina kunskaper och ställa dem i relation till sitt eget cirkelledarskap.
En del säger också att de blivit modigare, berättar Åse Webeklint.

Förutom tjugotimmars utbildningen erbjuder ABF cirkelledarna att gå ytterligare 80 timmar fördelade på ett år. Projektet började de med i fjol och nu är första gruppen i gång. Till våren håller de på och rekryterar en ny. Utbildningen sker i distriktets regi.
- 80 timmar är mycket för en person som är cirkelledare ideellt. De får ej betalt för de här timmarna så vi måste arbeta folkbildningsmässigt, annars tappar de motivationen. Cirkelledarna är med och utformar innehållet. Den nya gruppen kommer kanske att ha helt andra behov av påfyllning och utveckling. Vi kommer med förslag, men de är med och påverkar. Skulle vi ha ett färdigt paket, skulle cirkelledarna inte komma, berättar Åse Webeklint.

Inspirationsdagarna har dessutom bidragit till ett ökat intresse hos cirkelledarna för olika lokala föreläsningar samt till bildandet av många informella nätverk.
- Det lokala nätverket är viktigt för cirkelledarna, eftersom arbetet är så ensamt i övrigt, säger Åse Webeklint.

De flesta cirkelledarna i Skåne har möjlighet att besöka Ordet Fritt, en tre dagar lång folkbildningsfest med över hundra seminarier och stor mässa, som hålls i Eskilstuna i början av juni. Men för dem som inte kan åka eller vars avdelning inte har möjlighet att erbjuda dem besöket kommer det att finnas ett alternativ på plats. Ett mini-Ordet Fritt ska arrangeras under två dagar någon gång under september-oktober.
- Vi ska plocka godbitar ur Ordet Fritt. Vår miniversion ska bjuda på workshops och föreläsningar. Den ska vara en mötesplats där cirkelledarens roll diskuteras, berättar Åse Webeklint.

Hon tillägger att distriktet även kommer att fungera som resurs för ABF avdelningarna i Skåne om de skulle vilja genomföra lokala inspirationsdagar.
_____________________________________
Fotnot:
2006 är cirkelledarnas år i ABF.

Agnes Franzén

2006-02-20

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2010.