Gå till innehåll

Nu har kommunerna råd att stödja folkbildningen

  • Fredag, 24 mars 2006

”Folkbildningen är en gemensam angelägenhet för staten, kommunerna, landstingen och huvudmännen. Det ekonomiska stödet bör bäras gemensamt”. Så tydligt står det uttryckt i den folkbildningsproposition som regeringen presenterade i veckan.

– Vi på ABF välkomnar särskilt betoningen på det gemensamma ansvaret och har stora förhoppningar på att staten, såväl som kommuner och landsting kommer att höja bidragen till folkbildningen, säger Björn Wall, ekonomichef på Arbetarnas Bildningsförbund.

Under den senaste 15-årsperioden har anslagen till studieförbunden stadigt minskat. Kommunbidragen har skurits ned med hela 40 procent sedan 1991 vilket drabbat folkbildningen hårt. Elva kommuner har helt tagit bort bidraget till studieförbunden. Om folkbildningen över huvud taget ska kunna behålla en lokal närvaro och en hög kvalitet i verksamheten krävs mer pengar.

I veckan kom också kommunernas bokslut: Kommunerna går åtta miljarder plus vilket är det bästa resultatet på många år. Nu finns äntligen utrymme för att långsiktiga satsningar för kommuninvånarna, menar ABFs Björn Wall.

– Nu har kommunerna råd att stödja folkbildningen, och vi hoppas att de utnyttjar den möjligheten. Att satsa på kommuninvånarnas utveckling är att satsa långsiktigt på deras välmående, hälsa, engagemang och deltagande i den demokratiska utvecklingen, säger Björn Wall.

Krillan Ahlsén

2006-03-24

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2010.