Gå till innehåll

Två folkbildare får medalj av regeringen

  • Torsdag, 20 april 2006

Folkbildarna Inge Johansson och Gösta Vestlund tilldelades regeringens medalj Illis quorum meruere i guld av åttonde storleken vid en ceremoni i Rosenbad den 20 april.

Utmärkelsen får de ”för sina betydande insatser i folkbildningen tjänst”.
- Det var en glad överraskning att mitt arbete har uppmärksammats på det här fina sättet. Jag ser det som ett erkännande även för alla de människor som jag har arbetat tillsammans med i ABF, säger Inge Johansson efter att ha tagit emot medaljen av folkbildningsminister Lena Hallengren.

- Jag blev förvånad men väldigt glad, säger Gösta Vestlund. Jag tolkar det som att man på högsta nivå har värdesatt vårat arbete.

Inge Johansson, född 1916, har under många år verkat inom ABF, bland annat som förbundsordförande, studierektor och chefredaktör för tidningen Fönstret. Dessutom har han skrivit flera böcker.
- Det här är en signal från regeringen att man satsar på folkbildningen. Att det finns ett starkt stöd för den fria, självständiga folkbildningen som är oberoende av såväl samhällsinstanser som näringsliv.

- Det är också en utmaning för ABF och de andra studieförbunden att hålla folkrörelseandan och folkbildningstanken levande och skapa de förutsättningar som behövs för att stå självständiga och fria.

Inge Johansson lyfts fram för att under årtionden ha främjat folkbildningen i Sverige. I motiveringen skriver regeringen bland annat: ” Han har också på flera sätt bidragit till att lyfta fram folkbildningens stora betydelse som redskap för att åstadkomma samhällsförändringar. Inge Johanssons långvariga och oegennyttiga arbete, bland annat som ideolog, förtjänar att särskilt uppmärksammas”.
- Jämlikhetsperspektivet måste alltid finnas med för att folkbildningen ska kunna vara ett medel i demokratiprocessen. Kunna skapa möjligheter och ge civilkurage så att flera kan vara med och påverka sina liv och samhällsutvecklingen, säger Inge Johansson.

Gösta Vestlund, född 1913, har huvudsakligen varit knuten till olika folkhögskolor, bland annat som lärare, rektor och folkhögskoleinspektör. Exempelvis har han varit verksam på 100-årsjubileande Brunnsviks folkhögskola. Han har även skrivit flera böcker.

”Gösta Vestlund har under årtionden varit en viktig idégivare”, skriver regeringen. Han har också ”på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att stärka svensk folkbildning bland annat genom sina skrifter och föredrag”. Vidare framhålls att han bidragit till att sprida folkbildningens idé internationellt. ”Gösta Vestlunds brinnande engagemang för folkbildningens utveckling är föredömligt”.
- Jag ser den här utmärkelsen är en markering av det värde som regeringen sätter på folkbildningen, avslutar Gösta Vestlund.

_______
Fotnot:
Illis quorum meruere labores betyder ”Åt dem vilkas verksamhet gjort dem därav förtjänta”.

Klara Sjöström

2006-04-20

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2010.