Gå till innehåll

Integration i praktiken

  • Tisdag, 25 september 2007

Assyriska kulturföreningen i Norrköping visar hur man kan omsätta alla vackra ord om integration till en fungerande vardagsverklighet. I bostadsområdet Hageby strax utanför Norrköping har föreningen öppet hus. Varje dag mellan tre och tio är alla i området välkomna in att delta i studiecirklar, äta god assyrisk mat, fika, se fotboll på storbild, hålla möten eller bara umgås.

Och det är inte bara för assyrier. Hit kommer människor med både svensk, assyrisk och annan bakgrund, hit kommer vuxna för att kanske gå en cirkel i föreningsteknik, här träffas svenska och assyriska barn, här kan områdets så kallade a-lagare som tidigare kanske satt på en bänk i centrum få träffa fotbollsspelarna i traktens lag. Det är öppet för alla.
– Assyriska föreningen arbetar med bildning utanför skolan. Det ideella föreningslivet har en väldigt viktig roll som folkbildare, säger David Is som är ordförande i Assyriska kulturföreningen i Norrköping.

David Is utvecklar tanken att det är genom engagemang i föreningslivet som ungdomar lär sig något om demokrati i praktisk mening, att både bli bra på att lyssna på andra och att göra sin egen röst hörd. Det ökar sedan deras möjligheter att vara delaktiga i samhällslivet som vuxna.
ABFs förbundssekreterare Elsie Bäcklund Sandberg är mycket imponerad av verksamheten i Hageby. Hon besökte föreningen en torsdagskväll i september.
– Det är fantastiskt att se hur fint de arbetar med integration i verkligheten, tycker Elsie Bäcklund Sandberg.

För trettio år sedan kom Seydi Barkarmo från sydöstra Turkiet till Sverige. Efter att ha gått fem år i skolan i sin hemby och sedan under tonårstiden arbetat på fiskfabrik i Tyskland kom hon till SFI i Sverige. Med hjälp av ABF, Marieborgs folkhögskola och Assyrianska föreningen har Seydi Barkarmo kämpat sig fram till ett engagemang i det svenska samhället. Hon är numera aktiv som politiker i kommunfullmäktige i Norrköping och arbetar som tolk.
– Mitt allra första minne av Sverige 1976 var att Sveriges kung gifte sig med en invandrare. Det gjorde intryck på mig!

Denna torsdagskväll möts Seydi Barkarmo, David Is, Elsie Bäcklund Sandberg och Meryam Abdullah, som är kassör och ledamot av ABFs förbundsstyrelse samt representanter för ABF Östergötland. Gruppen talar om att föreningslivet ska ha en given plats i samhället så att ungdomar får lära sig praktiskt demokratiskt arbete, hur man jobbar i projekt, hur man utvecklar sina relationer med mera.
– Alla har vi ett gemensamt ansvar för att skapa en meningsfull fritid för våra barn och ungdomar, betonade David Is. David pratade också om hur viktigt det är för Assyriska kulturföreningen att skapa kontakter mot yttervärlden, att bjuda in nya grupper och att skapa harmoni mellan könen.

Andra aktiviteter som ofta förekommer i föreningen är föreläsningar om vad som pågår i hemländerna, diskussionskvällar om olika aktuella ämnen och matlagningscirklar om det assyriska köket.

Helene Oljons

2007-09-25

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2010.