Gå till innehåll

”Vi ska reta alla för att förändra”

  • Torsdag, 24 maj 2007

Folkbildningens ställning är starkare än på mycket länge. Ökade anslag ger ABF möjlighet att starta 20 000 nya studiecirklar och erbjuda 200 000 fler deltagare i hela landet att lära sig något nytt och bilda sig en uppfattning tillsammans med andra. Ändå ser ABFs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson tillbaka på 2006 med blandade känslor. – Med en borgerlig regering står ABF i opposition.

Stor framtidstro präglade årets första del. Den socialdemokratiska regeringen lade fram en ny folkbildningsproposition som stadfäste folkbildningens omistliga värde som fri och oberoende samhällskraft, den största generella anslagshöjningen någonsin vann majoritet i riksdagen och LOs ordförande, Wanja Lundby-Wedin, lyfte fram folkbildningen som hjärtat i det fackliga arbetet.

Efter valet stod anslagshöjningen fast, men Karl-Petter Thorwaldsson ser ett samhälle präglat av en grundsyn rakt motsatt ABFs växa fram.
– Vi fick behålla pengarna men vår grundidé, mest till dem som har fått minst, förlorade valet. Nu måste vi använda de nya resurserna till att överbrygga samhällsklyftorna som alliansens politik förstärker.

Karl-Petter Thorwaldsson menar att ABF har ett stort ansvar för att besvara alla de frågor som den nya politiken ger upphov till, att samla människor och kanalisera deras oro för framtiden.
– Man ska kunna komma till ABF-husen och diskutera och inte behöva sitta ensam hemma med sin oro för att inte kunna bo kvar när hyresrätten säljs ut. ABF kan och ska inte erbjuda en alternativ politik men vi ska väcka idédebatt. Vi ska stå närmast dem som står längst ifrån de glassiga jobben och de bästa bostäderna.

Redan någon månad efter valet kom en fingervisning inom kulturområdet när regeringen lade fram ett förslag om att återinföra entréavgifter på de statliga museerna. Detta trots att antalet besökare ökade med nästan tre miljoner under året utan inträde och nästan hälften besökte museet för första gången.

ABF startade kampanjen Fritt museum i ett försök att få kulturministern att tänka om. Karl-Petter Thorwaldsson var frontfigur tillsammans med tidigare kulturministern Marita Ulvskog. Nära 35 000 personer skrev på kampanjsajten och namnlistor som skickades in från hela landet.
– Det är ovanligt att en kulturkampanj engagerar så många. Åttio procent av dem som tillfrågades skrev på när vi var ute och samlade in namn utanför museerna, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Men kulturministern lyssnade inte och nu frågar sig Karl-Petter Thorwaldsson om regeringen vill tillbaka till ett Sverige där bara eliten har tillgång till konst, historia och vetenskap samtidigt som en våg av fri enté-reformer går genom Europa. Liksom om kulturministern tycker att det är värt den lilla besparing på 40 miljoner om året som reformen kostar.
– Det är en korkad politik. Regeringen vill göra våra gemensamma samlingar till en angelägenhet för få och utvalda grupper.

Själv går Karl-Petter Thorwaldsson gärna på museum. För en tid sedan fick han oväntat en timme över i London och slank in på British Museum för att besöka sin favoritutställning Egyptens faraoner, eller Mumiendalen som han kallar den.
– Det hade jag inte gjort om det kostat tio pund. Jag vill att kulturen ska vara öppen och lättillgänglig, att man ska kunna titta förbi ett museum av ett infall. Ta barnen med sig och upptäcka utställningarna även om det kanske är caféet som lockat från början.

Karl-Petter Thorwaldsson är mån om att de nya pengarna ska användas till att uppfylla visionen om mest till dem som fått minst. Ett exempel är kostnadsfria studiecirklar, föreläsningar och seminarier riktade till människor som på olika sätt halkat utanför samhällsgemenskapen eller aldrig fått möjligheten att komma in, så som långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och många med utländsk bakgrund. För att nå dem som inte söker sig till studieförbunden av egen kraft samarbetar ABF och medlemsorganisationen Hyresgästföreningen som exempelvis kan erbjuda studie- och möteslokaler i de så kallade miljonprogramsområdena där många av de mest utsatta bor.
– När människor träffas, utbyter erfarenheter, diskuterar och lär nytt växer självförtroendet och självkänslan. Man ser att det inte är något fel på den egna förmågan och att det faktiskt går att påverka både sitt eget liv och samhället i stort, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Han lyfter också fram alla de vardagsbehov som folkbildningen tillgodoser och hur viktigt det är att ABF kan fortsätta att ha verksamhet i alla landets kommuner.
– Varje höst och vår blir jag uppringd av ett antal personer som skäller ut mig för att den cirkel som de velat gå blivit fulltecknad och det inte finns möjlighet att starta en dubblett på just deras ort, berättar han skrattande.

Senast blev en äldre man som ville gå grundkursen i att hantera en digitalkamera besviken.
– Jag kan verkligen förstå hans stora känsla av vanmakt. Kanske hade han fått kameran i julklapp och sett fram emot att ta fina bilder av barnbarnen. Nu stod han där med ett fullständigt obegripligt redskap som han inte kunde manövrera. Eller ta möjligheten att få testa att måla i olja, kanske upptäcka en dold talang. Eller bara få den här egna tiden och tillfället att träffa andra med samma intresse.

Karl-Petter Thorwaldsson berättar att han är konflikträdd och tycker att det är jobbigt när människor inte drar jämt. Ändå uppmuntrar han till konflikter och framhåller ofta vikten av att ABF vågar sticka ut, gärna vara mer kontroversiellt och ”reta alla för att kunna förändra något”. De som var stenkastare i Göteborg finns nu exempelvis i ABF-husen runt om i landet och diskuterar globalisering. Det händer att kommunpolitiker hör av sig och är arga.
– Då måste vi stå emot. Vi får aldrig hamna i fällan att låta oss tystas för att någon kan bli upprörd. Vi ska stödja människors möjligheter att bilda sig en uppfattning, ompröva och upptäcka nytt. I folkbildningen sätts idéer och åsikter in i ett sammanhang, perspektiven vidgas och en djupare kunskap kan växa fram. Vi styr inte vad någon ska tycka utan ger möjlighet att problematisera och fördjupa.

Karl-Petter Thorwaldsson vill att ABF ska vara en arena där unga människor och nya folkrörelser kan möta de äldre etablerade och lära av varandra. Konfrontationer ser han som positiva och nödvändiga.
– Ur konflikter föds de mest fruktbara idéerna. När A brys mot B uppstår C som ofta är bättre än både A och B. Ju hetare diskussioner desto mer konstruktiva lösningar.

ABF ska inte ta partipolitisk ställning men vara tydligt politiskt i sakfrågor inom sina verksamhetsområden; bildning, kultur och demokratiutveckling.
– Vi måste exempelvis alltid kämpa emot främlingsfientlighet och rasism, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Han tror inte längre på att tiga ihjäl Sverigedemokraterna. Istället ser han ABF som ett utmärkt forum för idédebatt där deras åsikter kan brytas mot andras.
– Jag är säker på att ju mer av deras idégods som blir synligt desto färre kommer att vilja rösta på dem. Alla troll försvinner när de kommer fram i ljuset.

Hur den nya regeringen ser på folkbildningen är än så länge oklart men Karl-Petter Thorwaldsson är starkt kritisk till alliansens syn på utbildning i stort. Den kommande gymnasiereformen ger ett system där vi redan som femtonåringar tvings avgöra om vi vill ha möjlighet till akademiska studier eller ska välja ett praktiskt inriktat yrke.
– Det är ett alldeles för stort ansvar att göra ett livslångt val i puberteten. Den klassmässiga uppdelning som vi lyckats börja bryta kommer att öka igen om det inte finns både en andra och en tredje chans att studera.

Karl-Petter Thorwaldsson känner stor oro för konsekvenserna av att försämra de finansieringssystem som ger människor möjlighet att också studera på lägre nivåer i vuxen ålder. Ett exempel är den framgångsrika ABF-skolan där LO-medlemmar läser in grundskola och gymnasium på arbetstid för att kunna gå vidare till högre studier och förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden.
– De lägst utbildade och lägst betalda kommer aldrig att ta lån för att studera. Det måste finnas alternativa finansieringsformer. Sverige som nation har inte råd med att människor hamnar utanför. Regeringens syn på lärande tar oss tillbaka 20 – 30 år i tiden. Jan Björklunds politik är råelitistisk! avslutar Karl-Petter Thorwaldsson med emfas.

____________________________
Fakta / Karl-Petter Thorwaldsson
Ålder: 42
Arbete: Ombudsman på fackförbundet IF Metall
Uppdrag: Ordförande för Levande Historia och sitter i styrelsen för agarstiftelsen för UR, SVT och UR.
Blir glad av: Att se människor växa. ”Är lyrisk hela tiden”.
Bäst med ABF: ABF är en möjliggörare för människor som vill förkovra sig.

____________________________
Beställ ABFs verksamhetsberättelse 2006 kostnadsfritt via ABFs webbutik hos Bilda förlag, (länk nedan), eller ring kundtjänst på telefon 08-709 05 00.


Klara Sjöström

2007-05-24

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2010.