Gå till innehåll

Politisk kulturfrukost i Enköping

  • Fredag, 4 april 2008

En fin tradition som studieförbunden i Enköping har är att bjuda in politiker till gemensam frukost och samtidigt aktuell debatt. Det gör de nu för fjärde gången. På Wallinska gården var temat kulturverksamheten i studieförbunden. Elsie Bäcklund Sandberg, förbundssekreterare ABF och Siv Godberg, ordförande i kulturnämnden möttes över frukostfrallorna.

Runt borden satt ett 30-tal politiker från olika nämnder tillsammans med företrädare från Enköpings studieförbund.

Siv Godberg gjorde klart redan i sin inledning att den granskning som gjorts av studieförbunden i Enköping nu var lagd till handlingarna.
- Från och med nu är det nolltolerans som gäller, sade Siv Godberg. Vi har städat upp det som varit tidigare och nu ser vi framåt.

Elsie Bäcklund Sandberg höll med:
- Vi ska tålas att granskas när som helst; det råder inga tvivel om det.

Elsie lyfte fram Folkbildningspropositionen som tydligt pekar på folkbildningens betydelse som den största kulturarenan i Sverige. 15 miljoner människor var med i något av studieförbundens kulturarrangemang 2007. Och många människor vittnar om att kulturen varit livsavgörande för att orka vidare.

Siv Godberg berättar att endast två procent av Enköpings budget går till kulturen. Det är alldeles för lite anser hon. För Enköpings kommun har kultursatsningarna en oerhörd betydelse för människorna lägger hon till.

Det talades också om hur viktigt det är att studieförbunden utvecklas och går i takt med tiden, bättre än idag. Siv Godberg vill att studieförbunden i Enköping deltar i den samhällspolitiska debatten. Hur vill vi att Enköping ska se ut i framtiden?
Elsie Bäcklund Sandberg tycker att studieförbunden måste synas mer i kulturdebatten och att hon hoppas på det framöver.
- Det är svårt att mäta ekonomiska resultat på kulturområdet. Hur mäter man att modet och glädjen kommer tillbaka? Att se glädjen över vad mina händer åstadkommer? Det handlar om livskvalitet, om allas möjlighet att få vara med att båda skapa och få ta del av kulturen. Kulturen är både en brobyggare och också kittet mellan människor.
Studieförbunden ser till att det finns kultur i hela landet och det vill vi fortsätta med.

Frågor som kom upp handlade om vikten av genus- och mångfaldsperspektiv i folkbildningen (Bilda), behovet av en långsiktig, stadig ekonomi istället för kortsiktiga projektpotter (Sensus) och studiecirklar för kommunens politiker så att de förstår kulturens värde( Folkpartiet).
Förslagen gillades av både Siv Godberg och Elsie Bäcklund Sandberg.

Helene Oljons

2008-04-04

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2010.