Gå till innehåll

JAK-Medlemsbank

  • Torsdag, 2 februari 2012

År 1965 grundades Jord Arbete kapital -riksförening för ekonomisk upplysning, sedermera kallad JAK Riksförening. Föreningen hämtade sina idéer från en liknande rörelse i Danmark, grundad 1931. Föreningens ändamål är att sprida kännedom om räntans skadeverkningar på samhället och att främja ekonomiskt samarbete för genomförandet av räntefri finansiering. I detta syfte utvecklades en sparlåneverksamhet under beteckningen JAK:s fördelningssystem. 1970 kunde föreningen lämna sitt första lån.

Allmänhetens intresse för JAK ökade kraftigt under finanskrisen i början av 1990-talet och under loppet av några år flerdubblades medlemsantalet i föreningen. Efter organisatoriska överväganden beslöts att överföra verksamheten till en för ändamålet nybildad ekonomisk förening.

Under hösten 2011 genomförde vi tillsammans med JAK en kurs om banken och hur den fungerar, kursen var en succé och nu har vi kommit fram till att vi ska starta en till under våren, preliminärt är den inplanerad att starta 2012-03-08. För anmälan kontakta ABF i Borlänge eller anmäl dig direkt via hemsidan.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 2 februari 2012.