Gå till innehåll

JAK-Medlemsbank

  • Tisdag, 26 juli 2011

Efter att ha varit mindre aktiva i regionen under en tid har JAK-Medlemsbank nu börjat satsa på regionen. Detta i samarbete med ABF i Borlänge som i höst erbjuder en kostnadsfri studiecirkel i hur det fungerar med räntefri bankverksamhet samt vad JAK är för något.

År 1965 grundades Jord Arbete kapital -riksförening för ekonomisk upplysning, sedermera kallad JAK Riksförening. Föreningen hämtade sina idéer från en liknande rörelse i Danmark, grundad 1931. Föreningens ändamål är att sprida kännedom om räntans skadeverkningar på samhället och att främja ekonomiskt samarbete för genomförandet av räntefri finansiering. I detta syfte utvecklades en sparlåneverksamhet under beteckningen JAK:s fördelningssystem. 1970 kunde föreningen lämna sitt första lån.

Allmänhetens intresse för JAK ökade kraftigt under finanskrisen i början av 1990-talet och under loppet av några år flerdubblades medlemsantalet i föreningen. Efter organisatoriska överväganden beslöts att överföra verksamheten till en för ändamålet nybildad ekonomisk förening.

För närmare information samt anmälan till studiecirkeln se "kurser och studiecirklar" eller läs närmare i vårat studieprogram
JAK ekonomisk förening övertog hela verksamheten under 1993. JAK ek. för. förband sig samtidigt att driva den verksamhet som JAK Riksförening dittills bedrivit med samma inriktning. I december 1997 godkände regeringen JAK:s ansökan om att bli medlemsbank och gav föreningen s.k. bankoktroj.

(från JAKs-Hemsida)

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 26 juli 2011.