Gå till innehåll

ABF får ny förbundssekreterare

  • Torsdag, 24 april 2008

ABFs förbundsstämma i Stockholm utsåg på torsdagen Annika Nilsson till ny förbundssekreterare för ABF. Annika Nilsson är 37 år och från Helsingborg. Hon var statssekreterare på socialdepartementet fram till valet 2006. Det senaste året har hon varit ekonomichef på ABFs förbundsexpedition. Hon efterträder nu Elsie Bäcklund Sandberg som går i pension efter elva år som förbundssekreterare.

Annika Nilsson blev riksdagsledamot för socialdemokraterna redan som 23-åring och har bland annat suttit i kulturutskottet i många år. Annika Nilssons vision är att ABF ska bli en starkare opinionsbildare för kultur och folkbildning och att organisationen blir mer ”på tårna”.

- Vi måste ligga i framkant och våga testa nya saker som ligger i tiden. ABFs klimatskola är ett bra exempel. ABF ska också verka för en levande amatörkultur i hela landet och ett erkännande av människors eget skapande. Det utmärkande för ABF är att vi tror på den nyfikna människan som ständigt söker efter nya insikter och färdigheter.

Enligt förbundsstyrelsens nya riktlinjer ska ABF satsa på följande områden de närmaste två åren: Ett globalt hållbart samhälle, god hälsa och ett utvecklande arbetsliv, det livslånga lärandet och att motverka klassamhället.

Förbundsstämman beslutade också om en ny konstitution och det är de största stadgeändringarna sedan 1960-talet. Nu kommer ABF-enheternas inflytande över centrala beslut bli större. Antalet representanter i förbundsstyrelsen delas lika mellan medlemsorganisationer och ABF-avdelningar. Skillnaderna mellan stora och små organisationer jämnas ut.

– Beslutsstrukturen blir tydligare, förklarar Annika Nilson.

ABFs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson omvaldes för fjärde gången. Elsie Bäcklund Sandberg tackades för sitt uppdrag som förbundssekreterare. Hon går i pension men
kommer att fortsätta att arbeta ideellt för ABF Hälsingekusten. Hon är tillfreds med den utveckling som har skett i ABF-organisationen samt att framtidsarbetet lett till en ny konstitution för ABF.


2008-04-24

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2010.