Gå till innehåll

Uttalande från ABF med anledning av Litteraturutredningens betänkande

  • Torsdag, 27 september 2012

ABF välkomnar att Litteraturutredningen ansluter sig till ABFs förslag om ett läslyft för Sverige. Regeringen har dock inte tillåtit utredningen att lägga förslag som kostar något, vilket gjort det svårt att föreslå verkningsfulla åtgärder. Förslaget att ta 30 miljoner kronor ur det generella folkbildningsstödet leder inte till mer läsfrämjande och innebär en statlig styrning av civilsamhället som är helt oacceptabel

Läsfrämjande har länge varit en glömd politisk fråga, och en av alliansregeringens första kulturpolitiska beslut var att avveckla stödet till En bok för alla och till Kultur i arbetslivet. Nedgången i läsande och läsförmåga måste vändas och då krävs aktiva åtgärder från regeringens sida. Det starka klass- och könsmönstret i läsande kräver riktade insatser, där främjande av barns och vuxnas läsning hänger samman.

ABF började med boklådan och har arbetat läsfrämjande sedan vi startade vår verksamhet 1912. Vi har ett flertal förslag till hur läskrisen ska bemötas. Vi vill att bibliotekslagen ska kräva av folkbiblioteken att de bedriver uppsökande läsfrämjande verksamhet och samverkar med föreningsdrivna bibliotek som arbetsplats- och tvättstugebibliotek. Vi vill se långsiktiga resurser för att bryta beroendet av tillfälliga projektmedel för det ovärderliga läsfrämjande arbete som görs av bokombud inom föreningslivet.  Vi vill att staten ska ge En bok för alla ett nytt läsfrämjande uppdrag. Vi vill att kommunerna ska ta fram lokala biblioteksplaner som fokuserar på att nå läsovana grupper.

Som den statliga Litteraturutredningen själv påpekar i dagens DN-artikel, har deras uppdrag varit brett men det ekonomiska reformutrymmet begränsat. Utredningens konkreta förslag innebär i stor utsträckning att man kokar soppa på samma spik. Menar man allvar med en kraftsamling för att alla, oavsett bakgrund och förutsättningar, senast år 2018 ska ha god läsfärdighet och tillgång till litteratur är det orimligt att detta kan ske inom befintlig budgetram.

Förslaget om att ta 30 miljoner kronor ur det generella folkbildningsstödet för att finansiera läsfrämjandeinsatser är helt oacceptabelt. Det är en form av statlig klåfingrighet som strider mot principen om armlängds avstånd och det är en dålig början på ett samarbete. Resultaten blir bäst om folkbildningsorganisationerna själva får styra över hur man bäst uppnår statens mål för folkbildningen. Det blir inte mer läsfrämjande arbete för att staten detaljstyr hur studieförbunden ska använda befintliga medel.

ABF välkomnar utredningens förslag om en parlamentarisk beredning för att följa arbetet med läslyftet. ABF kommer att bjuda in såväl regering som opposition till samtal om hur vi bäst kan förverkliga målsättningarna om Ett läslyft för Sverige.

Helén Pettersson                                                                                
Förbundsordförande, Arbetarnas Bildningsförbund                                         

Annika Nilsson
Förbundssekreterare, Arbetarnas Bildningsförbund

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 5 oktober 2012.

Presskontakt

Peter Gustavsson

Debattartikel i GP

"Vi behöver ett läslyft och det måste få kosta"


Helén Pettersson
förbundsordförande Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)

Bengt-Erik Johansson
förbundsordförande Dyslexiförbundet FMLS

Siv Hågård
ordförande En bok för allas vänner

Karl-Petter Thorwaldsson
ordförande LO

Lena Kallenberg
författare