Gå till innehåll

ABF kräver ett läslyft för Sverige

- Litteraturutredningen presenterar idag sitt betänkande, i skuggan av den nyligen publicerade EU-rapporten om den europeiska läskrisen. Enligt EUs experter gör låg läsförmåga att var femte europé och var sjätte svensk har svårigheter att klara sig i det moderna samhället. Utvecklingen går åt fel håll – Sverige behöver ett läslyft, säger ABFs förbundsordförande Helén Pettersson.

Enligt forskningen är läsning och läsförmågastarkt klassrelaterat. Därför krävs riktade insatser, såväl i skolvärlden som i vuxenlivet, för att inspirera läsande bland dem som inte har läsvanan med sig hemifrån. Litteraturutredningen har arbetat under begränsningen att deras förslag inte får kosta något. Utredningen kan peka på problem, men har svårt att föreslå verkningsfulla åtgärder. Läsfrämjande insatser kräver utökat budgetutrymme, men är samhällsekonomiskt lönsamma på sikt.

- Regeringen har makten att vända läsutvecklingen. Läskrisen kan mötas med aktiva åtgärder som entusiasmerar barn och vuxna till läsning, tillgängliggör boken på arbetsplatsen och i bostadsområdet och ger alla möjlighet att läsa på det sätt som passar en själv. Om människor inte kommer till biblioteken måste biblioteken komma till människorna! säger Helén Pettersson.

För kommentarer kring Litteraturutredningensbetänkande, kontakta Peter Gustavsson, kulturpolitiskt ansvarig ABF, på 08-613 50 10 eller peter.gustavsson@abf.se.

 


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 27 september 2012.

Presskontakt

Peter Gustavsson