Gå till innehåll

ABF kämpar för demokrati – världen över

  • Torsdag, 24 oktober 2013

ABFs internationella verksamhet finns runt om i världen. Den behövs för att motverka klassamhället, stärka folkrörelser, möta klimathoten och bygga demokratiska samhällen i länder där människor vuxit upp med förtryck och korruption.

- Jag är imponerad och stolt över studiecirkeln som en demokratisk metod. Den förändrar människors liv och därför ska den exporteras, säger Kristin Spolander, internationellt ansvarig på ABF.

Numera finns ABF på alla kontinenter för att bygga demokratiska folkrörelser och göra en annan värld möjlig. I Gambia har studiecirkeln exempelvis använts av en kvinnoorganisation för att lära kvinnorna i flera byar att skriva, läsa och räkna. Det har resulterat i att de inte längre blir lurade på marknaden dit de går för att sälja sina varor. Dessutom har cirkeln gjort dessa kvinnor gladare, gett ökat självförtroende och också gett dem makt över sin vardag, menar Kristin Spolander.

- Jag minns en av kvinnorna som läste upp en dikt som hon skrivit alldeles själv. Den stolthet som hon visade var fantastisk att få se, berättar Kristin.


I en annan del av Afrika, nämligen Kenya, har cirkelns kraft använts för att sprida kunskap och starta diskussion kring frågor som jämställdhet, drogmissbruk eller hiv/aids. Även efter förra valet blev studiecirkeln en metod för konfliktlösning efter oroligheterna som rådde där då.

- Alla får komma till tals och öva på demokrati i studiecirkeln. Cirkeln utvecklar och stärker människor. Den motverkar förtryck.

De senaste åren har också internet gjort världen mindre och skapat enorma möjligheter för ABF att sprida folkbildning. Bland annat finns numera ABFs egen webbaserade mötesplats ”GlobalKoll” för alla som vill lära sig mer om, och kanske arbeta med, internationella frågor. Här kan du exempelvis läsa om Palestinakonflikten och diskutera den med andra.

Bild på Kristin Spolander
- Min ambition med studiematerialet för Palestina är att skapa en cirkel på nätet med människor från hela världen. Att försöka få med Ghaza i cirkeln och hitta någon som bor där som kan berätta om sitt liv.

En annan ambition som Kristin Spolander har är att belysa den internationella verksamheten och få fler avdelningar inom ABF att intressera sig och vilja engagera sig i internationella projekt. Det är här hemma som det verkliga arbetet börjar, menar hon.

- Eller som Jan Eliasson sa en gång: ”Om ABF hade bildats idag så hade det bildats ett världs-ABF”. Det är precis det vi vill åstadkomma, säger Kristin Spolander.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 april 2015.