Gå till innehåll

ABF går från ord till handling

  • Måndag, 30 september 2013

All verksamhet inom ABF ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning 2016. Det beslutade förbundsstämman 2012.

- Nu sätter vi igång det praktiska arbetet, säger Christian Lindgren, vice ordförande i ABFs förbundsstyrelse och Örjan Brinkman, ledamot i förbundsstyrelsen.

Nu startar ett intensivt arbete för att göra ABF:s verksamhet tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Förbundsstämman beslutade 2012 att samtliga lokaler som ABF använder ska ha full tillgänglighet senast 2016. En verksamhetsgenomgång och handlingsplan ska påbörjas under 2013. För att inventera lokaler har ett samarbete inletts med Tillgänglighetsdatabasen TD.

- Vi ska inventera alla våra lokaler. Därefter blir lokalernas tillgänglighet sökbart via internet. Vill man veta om studiecirkeln i franska är tillgänglig, ska det gå att kolla upp via nätet i förväg, säger Christian Lindgren.

- Det ingår i ABF:s grunduppdrag från staten att prioritera målgruppen personer med funktionsnedsättning. Nu kraftsamlar vi för att gå i mål 2016, säger Örjan Brinkman.

Alla ABFs 54 avdelningar ska göra handlingsplaner för tillgänglighet. I dessa redovisas inventering, åtgärdsplan, tidplan och budget för arbetet. I månadsskiftet september oktober kommer ett ansvariga från ABFs avdelningar att utbildas i tillgänglighet av bland annat Barbro Lindgren, med lång erfarenhet från Handikappförbunden och Ylva Bjelle, med bakgrund från bland annat Handisam, numera Bjelle Media. Tillgänglig information och kommunikation, liksom bemötande är aspekter som tas upp under utbildningen. Checklistor och en manual för att göra handlingsplaner har tagits fram.

- ABF blir det första studieförbund som går från ord till handling. Många har en policy för tillgänglighet i bokhyllan. Men nu ska vi ut och göra verkstad, säger Christian Lindgren.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 25 juni 2014.