Gå till innehåll

Våld i nära relationer

  • Onsdag, 6 februari 2013

Förra året anmäldes omkring 89 500 misshandelsbrott i Sverige, enligt Brottsförebyggande rådet, Brå. Den anmälda misshandeln fortsätter att öka. I kampen mot våldet har ABF Gotland startat studiecirkeln ”Våld i nära relationer”.

Det är första gången de träffas, de tio kvinnorna på ABFs studiecirkel ”Våld i nära relationer”. De är mellan 25-65 år. Några av dem bär på personliga erfarenheter av våld, andra jobbar ideellt på kvinno- eller brottsofferjour. En annan arbetar som sjuksköterska på sjukhuset i Visby. Hon är där för att hon vill veta vad hon kan göra när hon upprepade gånger ser patienter återkomma med blåmärken. En annan kvinna har en arbetskamrat som lever i en våldsam relation och hon går studiecirkeln för att försöka förstå varför hon inte lämnar sin man, berättar cirkelledaren Marianne Nilsson.

- Ofta är självförtroendet raserat. Kvinnan har fått höra att hon inte kommer att klara sig själv. Kanske finns inte heller familj eller vänner i närheten som stöd, förklarar Marianne.

En av cirkeldeltagarna, som levt i en våldsam relation, försöker också svara på frågan varför. Att det är komplicerat. Att det finns en trygghet i det man har fast det är dåligt.


- Många tror också att deras kärlek kan rädda mannen och att han bakom den våldsamma fasaden egentligen är olycklig. Men som anhörig kan man inte behandla någon, menar Marianne.

Diskussionerna på cirkeln utgår från utbildningsmaterialet ”Ingen ser oss”, en film om en familj där mannen misshandlar kvinnan och barnen. Till slut lämnar de honom. Men det dröjer inte länge förrän han har en ny kvinna vid sin sida som även hon får blåmärken på kroppen. Filmen tar upp många frågeställningar så som barns utsatthet, våld och avundsjuka, kulturella kopplingar mellan manlighet och våld. Den tar även upp grannarna som inte gjorde något fast de visste och barnen som inte kan välja sina föräldrar.

Med ett förflutet som socialsekreterare, fyra år på brottsofferjouren och en tro på att ”Jämställdhet är vaccin mot våld och förtryck” vill nu Marianne dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper om våld till andra. Studiecirkeln är kostnadsfri och deltagarna träffas varannan tisdag under våren för att diskutera kring våld.

- Det är ett sådant angeläget ämne. Det finns i vårt samhälle. Hur kan vi förebygga det? Hur vill vi att vårt samhälle ska se ut? Studiecirkeln är en bra form för diskussioner där jag tycker det är viktigt att alla törs berätta. Det som sägs i rummet stannar också där, säger Marianne.

Text och foto: Frida Lenholm

 

 

 

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 6 februari 2013.