Gå till innehåll

Yalla Trappan – ett lyckat integrationsprojekt

  • Måndag, 30 september 2013

Kvinnokooperativet Yalla Trappan i Malmö är unikt på många sätt. De har lyckats ge arbete, bryta isoleringen och få in invandrarkvinnor i samhället. Dessutom har de som det enda Arbetsintegrerande Sociala företaget i Europa startat ett samarbete med IKEA.

- Vi kommer att ha syservice på IKEA i Malmö och hjälpa till med att sy bland annat gardiner, kuddar, dukar och förkläden, säger Yalla Trappans ordförande Christina Merker-Siesjö.

Men att hjälpa IKEA och andra företag är bara en liten del av vad kvinnorna gör. Den stora verksamheten är att driva en syateljé, erbjuda städ- och konferensservice och att arbeta med catering och lunch med inspiration från det arabiska köket. För kvinnornas del, där de flesta kommer från Mellanöstern och har bott i Sverige 15-20 år, är Yalla Trappan deras första avlönade arbete. 

- Vi har lyckats med att få in invandrarkvinnorna, som står längst bort från arbetsmarknaden, i arbete och delaktighet. De har fått en meningsfull vardag.
Tidigare bestod deras vardag i att öppna dörren, gå till Rosengård Centrum och hem igen. Dessutom har arbetet fått kvinnorna att växa. De har fått tillbaka sin hälsa, stolthet, självkänsla och blivit föredömen för sina barn, säger Christina Merker-Siesjö.


Yalla Trappan bildades 1 maj 2010 och har idag 14 anställda och flera praktikanter. Det är ett Arbetsintegrerande Socialt företag där samhälls- och medlemsvinsten är det viktiga. Det är genom ABF Malmö och dess bolag ABL som Yalla Trappan har skapats men sedan drygt 3 år driver kvinnorna det själva. Verksamheten, som bedrivs i lokalerna i Rosengård, har fått stor uppmärksamhet i media. Yalla Trappan tar emot cirka 15 studiebesök i månaden, både från Sverige och även andra delar av världen.

-  Yalla Trappan är ett exempel på ett lyckats integrationsprojekt. Det är bara att komma hit, öppna dörren och se själv. Vi lever i en tid med stora utmaningar som arbetslöshet, utanförskap, segregation och växande klyftor mellan fattiga och rika. Vi kan inte rädda världen men med Yalla Trappan vill vi dra vårt strå till stacken och visa på en möjlighet för människor som samhället stängt dörren för.

Yalla Trappan har inga kommunala bidrag och bär sina egna kostnader. Det är likalönsprincipen och kollektivavtal. Något vinstintresse finns inte heller och eventuellt överskott går tillbaka till anställningar, utökad arbetstid eller gemensamma beslutade investeringar. För att hålla verksamheten levande behövs det både partnerskap och utveckling, betonar Christina Melker-Siesjö.

Nyligen har de börjat med marmeladtillverkning och nu i höst kommer boken ”Resan till Yalla” med kvinnornas egna berättelser om deras erfarenheter från deras hemländer till Yalla Trappan.

- Den glädje, förhoppning och stolthet som jag möter från kvinnorna här är fantastisk. Det här är det bästa jag gjort i hela mitt yrkesliv, säger Christina Melker-Siesjö.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 9 april 2014.