Gå till innehåll

Dags för ett kunskapslyft - allas rätt till arbete och bildning genom hela livet

  • Torsdag, 24 april 2014

 ABFs förbundstämma, som hölls i ABF huset i Stockholm idag, anser att det är dags för krafttag för att förverkliga rätten till ett livslångt lärande.

Förbundsstämmans uttalade:

" Arbetslösheten har hållits kvar på historiskt höga nivåer. Varje dag förhindras fler än 400 000 människor att delta fullt ut i samhällslivet. Därför behöver Sverige ett kunskapslyft för alla. 

ABFs idé handlar om att genom fritt och frivilligt folkbildningsarbete låta kunskaper växa och ge människor möjligheter och verktyg att förändra sina liv. Om arbetslösheten ska besegras måste många aktörer i samhället göra stora insatser. Att ge alla möjligheter att få ett arbete är en av de viktigaste utmaningarna vi har framför oss för att motverka klassamhället.

ABF har stora förväntningar om en förändrad politik efter höstens val. För det finns stora möjligheter att snabbt komma igång med arbetet att bekämpa arbetslösheten genom beprövade medel för att skapa ett kunskapslyft för alla.

  • För det första måste regeringen snabbt låta studieförbunden arbeta med studiemotiverande insatser på samma sätt som folkhögskolorna gör idag. Satsningen skulle vara såväl tidseffektiv som billig för staten. Såväl försäkringskassa som arbetsförmedling har efterfrågat just detta och vi är redo att göra jobbet.

  • ABF vill utveckla system för att höja kunskaper genom hela livet. Vi vill återinföra korttidsstudiestödet, som under 90-talet och in på 2000-talet gjorde det möjligt för människor att kompetenshöja sig på arbetstid. Idag är det allmänt känt att en avgörande faktor för omställning och trygghet på arbetsmarknaden är utbildning. Låt studieförbund och fackföreningar arbeta med kompetenshöjande insatser samt validering för att utveckla arbetsmarknaden.

  • Kunskapsutvecklingen måste vändas genom ett läslyft som syftar till att väcka läslust bland dem som läser minst, både bland barn och vuxna, och tar vara på beprövad erfarenhet. Viktiga ingredienser är ett uppsökande läsfrämjande arbete i samarbete mellan folkrörelser och folkbibliotek, en kraftfull nysatsning på arbetsplatsbibliotek och bokombud inom föreningslivet samt verksamhet som riktar sig till föräldrar, unga och barn.

  • Regeringen behöver skapa möjligheter till ett aktivt arbete för att motivera fler till kompetenshöjande studier genom uppsökarmedel till fackförbund och andra folkrörelser som når kortutbildade i sin verksamhet.
  • Ge möjlighet till människor som vill fortsätta utveckla sin kompetens att göra det med bibehållen anställning och lön samtidigt som arbetslösa för möjlighet att arbeta på ett utbildningsvikariat.

Det är dags för krafttag för att förverkliga rätten till ett livslångt lärande. Sverige behöver ett kunskapslyft för alla!

2. Demokrati kräver allas rätt till delaktighet 

Oavsett din bakgrund eller dina förutsättningar ska du alltid kunna vara delaktig i samhällslivet fullt ut och bli bemött på lika villkor. Det gäller överallt. Idag är det inte så och samhället är otillgängligt.

Tillgänglighetsfrågorna handlar i grund och botten om att ge alla människor möjlighet att delta i samhällslivet. Krav på tillgänglighet ska med all rätt ställas på alla delar av samhället. ABF ska självklart vara ledande i detta viktiga demokratiska arbete. Allas lika rätt att delta utgör grunden i allt jämlikhetsarbete och för ABF är detta en viktig del av vår värdegrund.

ABF har fattat tydliga beslut som ålägger hela organisationen att arbeta brett för att tillgängliggöra våra verksamheter. Alla oavsett bakgrund ska kunna delta efter egna förutsättningar och bli sedda, hörda och bekräftade.

Sverige har långt kvar och vi vill rikta uppmärksamhet på tillgänglighetsfrågorna. Det räcker inte med en handlingsplan eller policy. Politiken har ett stort ansvar att omgående erkänna och åtgärda samhällets brister.  

  • ABF fortsätter arbeta för full tillgänglighet i hela vår verksamhet.
  • Samhällets alla delar måste arbeta aktivt och intensivt för att tillgängliggöra kultur, fritid och kunskap för alla på lika villkor. 

3. Vi viker inte ner oss för rasismen!

Fyra unga män och två kvinnor knivhöggs vid en manifestation för jämställdhet i Malmö. En demonstration i Kärrtorp utsattes för ett bakhåll, en manifestation för social rättvisa och ett möte i Umeå attackeras, åhörare på rättegångar mot nazister fotograferas och kartläggs av de åtalades sympatisörer. Det är då demokratin måste vinnas. Varje dag.

Vi märker i vår verksamhet hur samhället hårdnar. Möten störs och förhindras. Lokaler och människor angrips.

Vi kommer aldrig att låta oss skrämmas till tystnad. Vi kommer att stå upp för allas lika värde och för demokratin. Vi kommer aldrig att låta våra mötesplatser utgöra forum för partier som exempelvis Sverigedemokraterna. Våra mötesplatser är till för alla människors lika värde och rätt – inte för att främja främlingsfientlighet och rasism.

ABF utgör en viktig arena för rasismens motkrafter i det svenska samhället. ABFs medlems- och samarbetsorganisationer bedriver dagligen ett envist arbete för att öka jämlikheten och stärka tilliten mellan människor. Vi fortsätter vara en del av många initiativ runt om i landet som jobbar för att öka och sprida budskapet om gemenskap, sammanhållning och allas lika värde och rätt.

Vi viker inte ner oss för rasismen."

ABFs förbundstämma, Stockholm 2014-04-24 

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 28 oktober 2014.