Gå till innehåll

Ett växthus för asylsökande i Boden

  • Onsdag, 29 oktober 2014

Sedan ett drygt år tillbaka arbetar ABF i Boden inom projektet Klondyke för att få nyanlända asylsökande personer att få en så bra start i Sverige som möjligt. Kylan, mörkret och stora avstånd kan verka avskräckande, men förhoppningen är att fler ska vilja stanna kvar permanent i Boden eller i norra Sverige om de får uppehållstillstånd.

De flesta asylsökande som kommer till Boden anländer med tåg från Gävle. De hämtas med buss av Migrationsverket och körs direkt till projektet Klondykes lokaler som ligger i stadsdelen Prästholmen i centrala Boden. En del av de asylsökande, där majoriteten i dagsläget kommer från Syrien och Eritrea, får sedan bo i lägenheter i närheten medan andra bor lite längre bort på det tidigare regementet. Totalt finns det asylsökande med 30 olika nationaliteter.

Klondyke är ett samverkansprojekt mellan ABF, Migrationsverket, Bodens kommun, Arbetsförmedlingen och det allmännyttiga bostadsbolaget Boden Bo. Projektet har funnits i ungefär ett år. Syftet är att ge de asylsökande en så god livskvalitet som möjligt så att en del av dem också vill stanna kvar för att bygga en framtid i norra Norrland om de får uppehållstillstånd.

Anders Nyström är projektledare för Klondyke:

-  Vi vill vara ett växthus för människor. Vi vill motverka det vakuum som annars kan uppstå när de kommer hit och ska vänta på besked om uppehållstillstånd, säger han.

Anders Nyström arbetar med flera kollegor som har bakgrund i andra länder och därmed också andra språkkunskaper, till exempel Ahmadi Hasmatullah som från början är från Afghanistan och talar sex språk.


De nyanlända deltar i studiecirklar som ordnas i Klondykes lokaler. Där får alla en första verktygslåda för att ta till sig det svenska samhället. Det kan till exempel handla om hur man gör i en tvättstuga för att boka tid. Polisen och brandkåren kommer också på besök och berättar om sina verksamheter.

Tanken är sedan att de asylsökande ska få hjälp med att utveckla olika idéer om vad de vill göra och att slutligen välja om de vill ta sikte mot arbete, studier eller företagande. De sista stegen sker oftast efter det att en asylsökande person har fått uppehållstillstånd i Sverige.

-  Vi ser många framtida utvecklingsmöjligheter här och det är därför vi har ett förtätat samarbete med Arbetsförmedlingen, trots att de nyanlända inte kommer dit förrän de har fått uppehållstillstånd, säger Anders Nyström.

Ett syfte med Klondyke är att få ett positivt samhällsklimat på Prästholmen som har haft en stämpel på sig som ett socialt utsatt område, ett annat mål är att bidra till att öka integrationen i hela Bodens kommun.

De asylsökande i Boden har olika studiebakgrund. Många är välutbildade, medan andra inte har haft möjlighet att gå i skola på grund av konflikter. 

För att underlätta integreringen i Sverige har ABF i samarbete med Umeåföretaget Umecon tagit fram ett internetbaserat interaktivt läromedel som kallas för eyoulearn. Här får man lära sig att använda en dator, hur e-post och en internetbank fungerar. I utbildningen talar man också om de faror som kan finnas på internet.

Läromedlet finns på arabiska, tigrinja, persiska och somaliska och är också anpassat för analfabeter. Då är det rörliga bilder och en röst som läser upp informationen. 

-  Jag känner inte till att det finns någon liknande funktion någon annanstans. Det är en riktad folkbildningsinsats till dem som inte har så mycket skolgång, säger Anders Nyström.

Från undervisningen i Svenska för invandrare, SFI, för de nyanlända som har fått ett uppehållstillstånd har han också hört positiva reaktioner på att de som kommer från Klondyke redan har lärt sig lite svenska och därför kan börja läsa på en högre nivå hos SFI.

Målet för Klondyke har varit att minst 200 personer ska vara inskrivna under 2014. Redan i september var det 253 inskrivna, varav 148 män och 105 kvinnor. Ambitionen för enbart Bodens kommun är att ta emot 50 personer per år för permanent boende. Svårast att hantera är, enligt Anders Nyström, bristen på bostäder. Det är dyrt att bygga nytt och bostadsbristen blir en flaskhals för de som vill stanna kvar.

Klondyke fortsätter under hela 2015. Sedan är förhoppningen att projektet med tiden ska permanentas.

Text: Christina Wahldén

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 29 oktober 2014.