Gå till innehåll

Lär dig sätta gränser på jobbet!

 • Torsdag, 27 februari 2014

Våga säga ifrån och sätt gränser på jobbet. Det rådet ger försvarsinstruktörerna Rebecka Bohlin och Sara Berg som tillsammans med ABF Stockholm under våren ordnar kurser i feministiskt självförsvar på jobbet.

Är du kvinna och har lägre lön än din manliga kollega? Har du kanske varit utsatt för härskartekniker och sexuella trakasserier? Då är du inte ensam. Därför vill Rebecka Bohlin, författare och journalist, och Sara Berg, dramapedagog, genom workshops belysa problemen som många kvinnor har på jobbet och hur de kan hantera både fysiska och verbala kränkningar.

- Jag vill att deltagarna ska tänka till och fråga sig själva: Hur ser det egentligen ut i mitt liv? På min arbetsplats? Får jag rätt lön? Det är många som inte känner till sin arbetsrätt eller vad arbetslagen säger om exempelvis stress och psykisk ohälsa som är det vanligaste problemet på arbetsplatser idag, säger Rebecka Bohlin.

Kurserna riktar sig till alla kvinnor och är fristående från varandra. De pågår under en halvdag och behandlar olika teman som ”Kvinnors lön – rusta dig för lönesamtalet”, ”Kvinna och ledare?”, ”Systerskap”, ”Förändra tillsammans” och ”Sexuella trakasserier, hot och våld”. Kvinnorna får chansen att ventilera sina erfarenheter och genom rollspel tydliggörs sedan problemen som deltagarna upplevt på sina arbetsplatser.

- Under rollspelet får alla skrika: Stopp, när de ser något som de inte känner är ok. Då diskuterar vi vad problemet är och hur deltagarna i gruppen tycker att man ska lösa det, säger Rebecka. Ofta finns det inte en lösning utan flera beroende på hur man själv är som person.

Varför säger vi inte ifrån direkt på jobbet om vi blir kränkta?

- Ofta blir man utsatt av en person som man inte trodde skulle kunna göra något sådant. Det gör att man blir förvånad och forskning visar att den vanligaste reaktionen på sexuella trakasserier är att bli tyst. Sen tycker många att det blir pinsamt och helst inte vill prata om det fast det är just det som de ska göra. Det är bättre att säga något för att markera än inget alls.

På kurserna diskuteras deltagarnas egna erfarenheter. Det kan handla om allt från våldtäktsförsök till det dubbelbokade konferensrummet. Från nedskärningar till sexuella trakasserier. Innehållet hämtar de från den bok de nyligen skrivit: Bit inte ihop! Sätt gränser på jobbet! (Ordfront förlag 2013). Men framförallt handlar kurserna om hur kvinnor kan öva sig i att säga ifrån på sina arbetsplatser och stå upp för sina rättigheter mentalt, verbalt och politiskt. Även det fysiska försvaret tas upp.

- Det behövs när inte det verbala försvaret fungerar och man måste slå sig fri från en våldsam förövare. Att få öva slag, sparkar och skrika tillsammans ger dessutom en kraft som är värdefull i sig, säger Rebecka Bohlin.

Text: Frida Lenholm

 • Dela artikel
 • Skriv ut

Senast ändrad den 28 oktober 2014.

Rebecka Bohlins tips till dig som vill använda feministiskt självförsvar på jobbet:

 • Lyssna på dig själv och skruva upp volymen på hur det känns.
   
 • Namnge. Kritisera. Säg vad du vill.
   
 • Använd jämställdhetsplanen och lönekartläggningar för att ta reda på vad du vill och vad du har rätt till.
   
 • Försök hitta någon som du kan prata med om det som skaver. Upplever du obehag på jobbet ska du ta din känsla på allvar och utforska orsaken. Det handlar oftast om brister i arbetsmiljön.
   
 • Kämpa tillsammans! Skapa en kultur av systerskap och stå upp för varandra.