Gå till innehåll

Vi välkomnar en ny politik för jämlikhet, bildning och folkrörelser

  • Fredag, 3 oktober 2014

Sverige är ett delat land. Ojämlikheten växer och arbetslösheten är historiskt hög. Behovet av politik kanske aldrig varit högre. ABF arbetar varje dag i olika verksamheter för att i praktisk handling motverka klassamhället och ge människor verktyg att ta makten och förverkliga sina drömmar. Vi har nu stora förväntningar på den nya politiken som i dag presenterades i riksdagen. 

Jag är väldigt glad i dag. Det är en viktig markering att den nya statsministern, Stefan Löfvén, väljer att ge kulturen, folkrörelserna och folkbildningen en viktig roll i regeringens politik. Jag tror att folkbildningen kan ta ett mycket större ansvar framåt, dels i arbetet att få fler människor i arbete och dels i att vara med och utveckla det nya kunskapslyftet som annonserades. Bildningsorganisationerna har stor erfarenhet av detta arbete sedan tidigare och kan därför lättare nå bredare grupper.

Det finns en rad utmaningar för oss i folkrörelse-Sverige att gripa tag i. Det handlar om stora kunskapsklyftor som måste överbryggas, om tilltagande rasism och om att vara en kraft i omställningsarbetet för att vi ska nå hållbar utveckling. Därför är det oerhört angeläget att Stefan Löfvén talar om tillgången till mötesplatser och att kultur ska vara jämlik och kostnadsfri. Det är avgörande för demokratin och framtiden att folkbildningen, folkrörelser, civilsamhället, kulturskapare och utövare i alla olika former får bättre förutsättningar att verka och arbeta.


Helen Pettersson, förbundsordförande ABF
  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 28 oktober 2014.