Gå till innehåll

ABF i kunskapsutbyte

  • Onsdag, 26 augusti 2015

ABF har många medlemsorganisationer som man byter kunskap och erfarenheter med. Vi samarbetar bland annat med flera organisationer, som till exempel Sveriges Dövas Riksförbund. Under de senaste åren har man samarbetat i olika, spännande folkbildningsprojekt.

Kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan ABF och Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) har pågått under många år. SDR har varit medlem hos ABF sedan 1964.
– Tack vare anslag från Skolöverstyrelsens folkbildningsbyrå till varje handikapporganisation fick SDR möjlighet att anställa en studiekonsulent som kunde arbeta med folkbildning ute på fältet berättar Hanna Sejlitz, förbundsordförande på Sveriges Dövas Riksförbund.
– ABF och SDR har genom åren haft en rad olika projekt och kunskapsutbyten. Senaste åren har vi bland annat haft ett samarbete kring projekten ”WeSign”, ett mötesforum för att främja kultur på svenskt teckenspråk. Ett studieprojekt som ABF drev där SDR var en av samarbetsparterna, berättar Hanna Sejlitz.

Bistå med teknik
Ett annat projekt som SDR drivit, där ABF var en av samarbetsparterna, är ”Dövstudier för alla”.
– ABF möjliggjorde bland annat så att studiecirklar kunde hållas via ett videokonferenssystem och tog fram studiehandledning till boken ”Bakom välviljans mask” av Harlan Lane, en banbrytande bok inom dövvärlden, berättar Carin Thurfjell, tillgänglighetsansvarig på ABF.
Projektet är nu avslutat, men kursverksamheten fortsätter genom ett samarbete mellan ABF, SDR och Västanviks folkhögskola. Det utgår ifrån att SDR ska kunna genomföra kurser både på Västanvik och på webben via videokonferenser, en teknik som möjliggörs genom stöd av ABF.
– ABF stöttar även SDR med att hålla kurser för döva tolkar och översättare, det vill säga för de som översätter mellan olika teckenspråk, berättar Carin Thurfjell.

I studiekommittén

– SDR har deltagit i den centrala studiekommittén hos ABF tillsammans med övriga funktionshinderorganisationer under ett antal år, berättar Hanna Sejlitz och avslutar:
– Och ABF har under en tid haft information på teckenspråk på hemsidan om hur man arbetar i en studiecirkel och hur man blir studiecirkelledare. En information som utformades i samverkan med SDR.

Text: Jenny Lindgren


En viktig uppgift för ABF är att medverka till att ge människor ökad insikt och kunskap så att de kan växa som människor och får ökade möjligheter att delta i samhället. Alla har rätt till kunskap oavsett språk. Vi tror på kunskap som verktyg för förändring till demokrati. En kunskapsfråga handlar ofta om en tillgänglighetsfråga, en rättighetsfråga som till sist blir en demokratifråga. ABF gör en annan värld möjlig.

 

 


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 22 december 2015.

Kontakt

Carin Thurfjell
  • Carin Thurfjell
  • Nationell samordnare, tillgänglighetsfrågor och funktionshinderrörelsen
  • 08-613 50 41
  • carin.thurfjell@abf.se