Gå till innehåll

ABF medverkar till tillgängligare bio

  • Måndag, 30 november 2015

ABF samarbetar med landstinget Västmanland i projektet ”Tillgänglig bio” – ett tekniskt system som tillgängliggör film för personer med synnedsättning och läs- och skrivsvårigheter.

”Tillgänglig bio” var från början ett regeringsuppdrag som Svenska Filminstitutet (SFI) och Post- och Telestyrelsen fick 2011. Det utvecklades sedan till ett projekt som drevs fram till mars tidigare i år. Tillgänglig bio innebär i praktiken syntolkning och uppläst svensk text på biografer för att personer med synnedsättning och långsamtläsande ska kunna ta del av film som i första hand visas på biografer.

Anders Westin, kulturutvecklare för filmfrågor i Västmanlands län, arbetade med projektet på SFI under den första etappen mellan 2011-2013.
– Tjänsten fungerar i dag på alla biografer och visningar runt om i landet under förutsättning att filmen har de ljudspår man vill nyttja. Vill man ha syntolkning måste filmbolaget dock ha producerat ett ljudspår som beskriver det visuella och vill biobesökaren ta del av uppläst dialogtext så måste det finnas ett sådant spår att ladda ner, berättar Anders Westin.
– Vi försöker informera och sprida kunskap om de nya möjligheterna som Tillgänglig bio medför. Både gentemot biografägare, besökargrupper, samt politiker och tjänstemän i landsting och kommun, men givetvis även till den breda allmänheten.

Tjänsten via smartphone
Biobesökarna som använder tjänsten syntolkning och/eller uppläst text använder sina smarta mobiltelefoner eller i-pads och hörlurar för att ta del av ljudspåren. I Västmanland kommer man dessutom påbörja ett projekt kopplat till detta som kallas för ”Västmanlandsmodellen”.
– Eftersom besökarna är beroende av en smartphone eller surfplatta för att ta del av tjänsten finns det en del, framförallt äldre, som står utanför på grund av att de helt enkelt inte har tillgång till den typen av utrustning. Västmanlandsmodellen går ut på att vi har en funktionär på plats på vissa förbestämda filmvisningar som kopplar ihop en smartphone med en gammal syntolkutrustning.
Det är här ABF kommer in i bilden.
– ABFs roll är att vara funktionär. I praktiken handlar det om att någon från ABF ska finnas på plats på biografen, ta hand om besökarna, låna ut en gammal mottagare och koppla ihop den med en smartphone.
På sikt är tanken att man ska utbilda fler funktionärer, något man från Svenska Filminstitutets sida är positiv till då man inte vill att någon grupp ska bli exkluderad. Fram till och med den 30 november finns dessutom möjlighet att söka utvecklingsstöd via SFI till utbildningsinsatser för att synskadade biobesökare ska få möjlighet att lära sig den nya tekniken med smarta telefoner och applikationer
ABF har även tidigare varit delaktiga och samarbetat med Landstinget Västmanland de senaste tio åren då landstinget arbetat med live-tolkar på filmvisningar och andra kulturarrangemang.
– Det kändes naturligt för oss att kontakta ABF igen och fråga om vi kunde samarbeta även i det här projektet, avslutar Anders Westin.

Text: Jenny Lindgren

Not. Läs mer om hur man söker utvecklingsstöd till ökad tillgänglighet för synskadade biobesökare
här.

 

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 22 december 2015.

Kontakt

Carin Thurfjell
  • Carin Thurfjell
  • Nationell samordnare, tillgänglighetsfrågor och funktionshinderrörelsen
  • 08-613 50 41
  • carin.thurfjell@abf.se