Gå till innehåll

Ett möte mellan teckenspråksvärlden och konstscenen

  • Torsdag, 8 oktober 2015

Den 7 november har ABFs konstutställning Kännbart premiär. Kännbart är en samtidskonstutställning som undersöker hur vi människor kan nå varandra utan att använda vår syn och hörsel. Utställningen har premiär i Örebro för att sedan turnera Sverige runt. Läs mer om Kännbart och kom och se utställningen!

Konstutställningen Kännbarts syfte är att öka människors förståelse för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättningar och att den ökade kunskapen ska leda till att bemötandet av människor som lever med dövblindhet och synedsättningar förbättras.
– Kännbart utgår från övertygelsen att konsten har en unik förmåga att nå och beröra människor. Vi vill låta människor uppleva hur vi når varandra utan att använda vår syn eller hörsel. Vad sker med våra andra sinnen? Hur aktiveras de och vad får vi för upplevelser? Är våra upplevelser likadana? Spelar det någon roll?, berättar Anna Öjebrandt, projektkoordinator för Kännbart.

Genom konstutställningen vill Kännbart skapa möten mellan teckenspråksvärlden och konstscenen. Kännbarts samtidskonstnärer har därför tagit hjälp av konstutövare med olika grader av dövblindhet och synnedsättning. De konstverk som kommer att vara med i utställningen är även framtagna med nya tekniker för att personer med dövblindhet eller synnedsättningar ska kunna ta del av utställningen. Guidningar kommer att finnas tillgängliga både på svenskt teckenspråk och talad svenska.

I anslutning till utställningen kommer en mängd kringarrangemang att genomföras såsom workshops, seminarium, föreläsningar och kurser. Med start i Örebro den 7 november 2015 kommer Kännbarts konstutställning med kringarrangemang att besöka ett femtontal orter runt om i landet under 2016 och 2017. Den 10 november genomför Riksutställningar en nationell konferens på Örebro Läns Museum i samarbete med Kännbart och Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) riktad till konstinstitutioner/museum i Sverige.

Kännbart initierades av konstnären Annika Ottander som fick idén för lite mer än tre år sedan. Tillsammans med konstnären Po Hagström utarbetade hon en projektidé som nu ägs och drivs av ABF Örebro län. Huvudman är ABF Örebro Län i nära samarbete med Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), samt Riksutställningar och finansieras av Allmänna arvsfonden.

Dövblindhet innebär i korthet, att en person har en allvarlig grad av kombinerad syn- och hörselnedsättning. En del personer med dövblindhet är helt döva och blinda. Andra har både syn och hörselrester. I Sverige finns omkring 2000 personer som lever med dövblindhet. Ungefär 20 000 - 40 000 människor över 65 år har en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Totalt är ca 400 födda med dövblindhet. Uppskattningsvis 120 000 personer av Sveriges befolkning har någon form av synnedsättning varav 14 000 personer har en grav synnedsättning/är blinda.

– Aldrig tidigare har det producerats ett så omfattande konstprojekt med fokus på personer med dövblindhet och just därför är det på tiden att detta genomförs. Kännbart är det projektet, avslutar Anna Öjebrandt.

 

Kännbarts webbsida

Turnéplan för Kännbart

Datum:                                    Plats:
151107 – 160116                  Örebro Läns Museum
160130 – 160329                 Västerbottens Museum & Vävens Konsthall, Umeå
160409 – 160605                 Luleå Konsthall
160617 – 160906                 Kalmar Konstmuseum
160917 – 161030                 Rättviks Konsthall
161113 – 170219                  Göteborgs Stadsmuseum
170304 – 170416                 Ystad Konstmuseum
170429 – 170528                 Sandvikens Konsthall
170610 – 170820                 Borås Konstmuseum
1708                                        Visby/Almedalen
1709                                        Stockholms Kulturhus  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 22 december 2015.