Gå till innehåll

Fackligt på den internationella arenan

  • Onsdag, 17 juni 2015

I dag avslutas ABFs 79:e kurs av Genèveskolan i Schweiz med 31 kursdeltagare från hela Norden. Målsättningen med utbildningen är att lyfta och koppla samman lokala och globala fackliga frågor ur ett internationellt perspektiv.

Nordiska folkhögskolan i Genève, även kallad Genèveskolan, startades 1931 och har sedan dess verkat för att ge redskap och kunskap till nordiska fackföreningar och folkrörelser för att kunna möta arbetsrättens utmaningar med en globaliserad ekonomi.

Utbildningen hålls varje år och samlar deltagare från Finland, Sverige, Norge, Island, Danmark och Grönland. I år är det 19 kvinnor och 12 män som deltar i kursen. Utbildningen består av tre sammanhängande, men ändå avgränsande delar – förkurs, elektronisk nätkurs och senare cirka tre veckor i Schweiz med fokus på FN-organet International Labour Organizations (ILO) internationella arbetskonferens i Genève. ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor och verkar för att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen, samt att värna om fackliga fri- och rättigheter. På ILC möts regeringar med arbetstagare och arbetsgivare för att förhandla fram överenskommelser om hur ILO:s medlemsländer ska agera på arbetsmarknaden.

Målet med Genèveskolan är att öka kunskapen om internationellt samarbete och regelverk, att stimulera till fackliga aktiviteter, nationellt och internationellt, samt att öka den ömsesidiga språkförståelsen och gemenskapen inom Norden.

Formell ekonomi
Årets kursdeltagare har under de senaste två veckorna befunnit sig i Genève för att följa ILO:s konferens där det bland annat har diskuterats hur stater kan minska den informella ekonomin och förbättra övergången för arbetstagare till den formella ekonomin. Indelade i grupper följer kursdeltagarna en kommitté där förhandlingar om något av konferensens områden pågår för att därefter skriva en rapport om detta. Elisabet Molander, ordförande för Lärarförbundet i Botkyrka, är en av årets deltagare på Genèveskolan.
– Om jag ska göra en kort sammanfattning av ILC-konferensen tänker jag framför allt på alla fantastiska, trevliga och hjälpsamma människor som vi har träffat, skriver hon på sin blogg.
– Det känns också stort att ILO:s generaldirektör, Guy Ryder, tog sig tid att besöka vår grupp en hel timme. Många står i kö för att få träffa honom och får då vanligtvis bara 15 minuter. Så det är kul att Genèveskolan är uppskattad och har så goda kontakter.

Enade parter
Målet med de olika förhandlingarna  under ILO-konferensen är att ta fram en rekommendation som ska vara till hjälp för alla länder vid utvecklandet från informell till formell ekonomi.
– Det känns otroligt roligt att man i vår kommitté enats kring en skrivelse som alla parter från alla länder ställer sig bakom, skriver Elisabet Molander.
Efter veckorna i Genève har kursdeltagarna nu rest vidare och befinner sig för tillfället i kommunen Rolle för att gemensamt skriva en rapport om ILO-konferensen.
Årets rektor på Genéveskolan, Mervi Ylitalo, kommer från Finland, och årets lärare Peter Waldorff, kommer från Danmark. 

Läs mer om Genèveskolan här:
http://geneveskolan.org/index.php/sv/
Läs mer om ILO här:
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 22 december 2015.

Kontakt