Gå till innehåll

För en jämlik utveckling

  • Fredag, 5 juni 2015

I maj anordnades Birdie, en av Sveriges största datafestivaler, i Uppsala.  ABF, Unga Örnar och Goodgame fanns på plats med olika aktiviteter för att lyfta den gemensamma satsningen Inkluderande e-sport.

Våren 2014 startade ABF, riksförbundet Goodgame, Unga Örnar och Svenska e-sportföreningen ett samarbete för att få in fler tjejer i dataspelsvärlden. Samarbetet grundade sig i att det i dag är väldigt få tjejer som syns och är aktiva i dataspelsvärlden och trakasserier mot tjejer som är aktiva är vanligt förekommande.  Genom att arrangera studiecirklar, events och aktiviteter vill man lyfta frågan och hitta konstruktiva lösningar till problemen.
- E-sport blir allt vanligare bland ungdomar och ABF vill vara en del i arbetet för en mer rättvis och jämlik utveckling av sporten, säger Herman Geijer, ABFs förbundsexpedition.

Ur projektet växte satsningen inkluderande e-sport fram som drivs med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor. Ett studiematerial har tagits fram som underlag att använda vid diskussion eller för att anordna studiecirklar i frågan.

På Birdie samlade Unga Örnar tillsammans med organisationen Tjejligan 25 stycken tjejer för att delta i festivalen. Unga örnar anordnade också ett panelsamtal på Birdie för att lyfta och prata om inkluderade e-sport. Panelen bestod av Victoria Bull från Unga Örnar Uppsala, Szimone Robertsson från Tjejligan och Maddelisk som är f.d. världsmästare i StarCraft 2 och QueenE och som vunnit brons i StarCraft2 VM. Vid paneldebatten användes ABFs studiematerial som underlag i diskussionerna.
- Det är roligt att se att så många engagerar sig i detta. Att få in fler tjejer i dataspelsvärlden är viktigt, i det långa loppet kan det leda till att fler tjejer söker sig till en karriär inom IT, säger Emilia Wikström Melin, som är ansvarig för e-sport på Unga Örnar.

Hitta studiematerialet, Inkluderande e-sport, i ABFs webbutik.

Lär dig mer om projektet, Inkluderande e-sport, och festivalen Birdie i filmerna nedan:Text: Jenny Olwan  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 22 december 2015.

Kontakt

Herman Geijer