Gå till innehåll

Lyckat folkbildningsarbete mellan ABF och Bolivia

  • Tisdag, 4 augusti 2015

Sedan 22 år tillbaka arbetar ABF i samarbete med Olof Palmes internationella center med ett SIDA-finansierat folkbildningsprojekt i Bolivia. I juni kom två av folkbildningsaktivisterna från ABFs systerorganisation ABC (”Asociación Boliviana para la Cultura”) på besök till Sverige för att prata folkbildning och framtid.

Samarbetet mellan ABF och Bolivia inleddes redan 1993 och har sedan dess vuxit och utvecklats. Det var en Boliviansk flykting som bodde i Östhammar som fick upp ögonen för ABF. Han var imponerad av ABFs verksamhet och ville importera folkbildningen som metod till Bolivia.
Framförallt arbetar studieförbundet ABC (”Asociación Boliviana para la Cultura”) med att lyfta demokrati- och rättighetsfrågor, organisering och samhällsutveckling i Bolivia. Åke Söderman på ABF Gävleborg har varit med i projektet sedan starten.
– Genom ABFs stöd till lokala ABC-enheter som tror på idén om studiecirkeln som verktyg har man lyckats skapa delaktighet i arbetet för ett bättre liv och ett bättre samhälle för marginaliserade grupper i Bolivia, berättar Åke Söderman.
– ABC har rekryterat deltagare till bland annat matlagning- och hantverksstudier och vävt in samhällsfrågor i studiecirkelverksamheten.

Ett barn av folkbildningen
Skälet till ABCs Sverigebesök under juni var för att dela erfarenheter och prata om hur man kan utveckla verksamheten i framtiden. En av folkbildningsaktivisterna under besöket, Fransisca Alvarado Pinto, var med och startade ABC i Bolivia och har sedan dess varit aktiv både som ledare och deltagare. Likaså hennes dotter, Evaliz Morales, som också var med under besöket i Sverige, är aktiv inom studieförbundet.
– Hon föddes in i organisationen och började redan i tio års ålder med att leda ungdomsverksamheten. Man kan säga att hon är ett barn av folkbildningen, säger Åke Söderman.
Under besöket gästade Fransisca Alvarado Pinto och Evaliz Morales bland annat riksdagen, UD och Palmecentret, som genom SIDA står bakom 90 procent av det finansiella stödet till projektet. Det arrangerades även en pressträff i Sandviken.
– Jag har aldrig varit med om en liknade pressträff tidigare. Tanken var att vi skulle berätta lite kort om ABCs verksamhet, men det slutade med att pressen stannade och ställde frågor under 2,5 timme.

Prioriterade frågor
Bolivia är Sydamerikas fattigaste land med stora klassklyftor mellan befolkningen. För ABC har det varit en stor utmaning att föra samman de 36 olika grupperna av ursprungsbefolkningen och man har lyckats nå ett positivt resultat. ABC har bland annat lagt krut på att rekrytera kvinnor och ungdomar, just för att stärka dessa marginaliserade grupper. Fokus har även legat på olika prioriterade frågor såsom till exempel kulturella traditioner, mänskliga rättigheter, miljöfrågor, alfabetiseringen och våld inom familjen.
– Våld i hemmet är dessvärre ett stort problem i Bolivia. Vi har arbetat kraftigt med att skapa attitydförändringar när det kommer till den frågan, berättar Åke.
Ett annat prioriterat område är att stötta den lokala utvecklingen, det vill säga att få de lokala samhällena att fungera med bland annat odling, vatten och avlopp.

Under ett träd
Studiecirkelverksamheten inom ABC är inte alltid bunden till en viss lokal utan hålls ibland till exempel under ett träd i Amazonas.
– Det påminner lite om arbetarrörelsens egen historia när man inledningsvis inte hade någon plats att vara på och istället träffades på allmän väg för att hålla möten och studiecirklar.
Sammantaget har man under de senaste tjugo åren arbetat i åtta orter i sex av Bolivias nio län. I dag är hela 30 000 personer i Bolivia engagerade i ABCs verksamhet varje år, varav 80 procent är kvinnor. Projektet har utbildat cirka 75 ledare per år. Det är alltifrån personer som driver cirkelverksamhet till de som bedriver någon slags kulturverksamhet.

Ett bättre samhälle
Under hösten 2015 kommer projektet inleda utfasningsaktiviteter mellan ABF och ABC. Åke Söderman reser till Bolivia i september för att tillsammans med ABC presentera organisationen för lokala politiker och organisationer för att berätta om folkbildningen som verktyg.
– ABC är ett tydligt exempel på att man med folkbildningens hjälp kan påverka på gräsrotsnivå och göra skillnad. Kunskap gör att folk tänker till och vill påverka till ett bättre samhälle. Genom folkbildning växer människor och klarar sig bättre i sin vardag.

Projektet i Bolivia drivs av: ABF Gästrikebygden, ABF Gävleborg, ABF Halland, ABF Hofors, ABF Hälsingekusten, ABF Jämtland/Härjedalen, ABF Södra Småland, ABF Västernorrland och ABF Örebro län.

Text: Jenny Lindgren
  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 22 december 2015.