Gå till innehåll

Världens största musikfestival

  • Torsdag, 3 september 2015

Musik är ett av ABFs största ämnesområden och varje år deltar massvis av människor i vår musikverksamhet. Flera svenska band, musiker och kulturarbetare har börjat som deltagare i studiecirklar på ABF eller på något av de andra studieförbunden. För att uppmärksamma detta kommer studieförbunden, under en vecka i oktober, att förvandla hela Sverige till ett festivalområde med Världens största musikfestival.

Den 5-11 oktober arrangerar ABF tillsammans med de övriga studieförbunden Världens största musikfestival. Syftet med festivalen är att uppmärksamma folkbildningens betydelse för ett lokalt kulturliv för alla, och de insatser som görs för musik och lärande dagligen i studieförbundens verksamhet.

Från norr till söder kommer studieförbunden att genomföra musikarrangemang var för sig, tillsammans eller i samverkan med andra organisationer och arrangörer. Målet är att genomföra flest antal /musikarrangemang och att täcka störst geografisk yta  

Sverige är den största musikexportören per capita och studieförbunden är en del av det. Varje dag gör människor musik i studieförbunden runt om i hela Sverige. Det är band, orkestrar, solister, producenter med mera i alla möjliga musikgenrer.
– Väldigt många välkända artister och band har startat hos studieförbunden, något som många inte känner till, säger Herman Geijer, verksamhetsutvecklare på ABF.

Med Världens största musikfestival vill studieförbunden även satsa på mångfald och jämställdhet och arbetet involverar bland annat samarbeten med jämställdhetsexperter som Crossing Boarders, 50/50-nätverket och Popkollo.
– Vi samarbetar också med utbildning för de regionala festivalambassadörerna i inkludering och jämställdhet, samt med att samla och sprida kunskap och metoder för ökad jämställdhet inom musik och folkbildning, säger Herman Geijer.

Kulturen är en viktig del av folkbildningen och en grundläggande förutsättning för ett aktivt och levande medborgarskap. Sambanden mellan kultur, bildning, demokrati och ett livslångt lärande är uppenbara. Kultur frigör idéer, tankar och reflektioner. Den erbjuder nya perspektiv och stimulerar nya uttryckssätt. ABFs kulturverksamhet har två dimensioner. Den ena är att ge människor förutsättningar för eget skapande. Den andra är att låta människor ta del av det redan skapade.

Läs mer om Världens största musikfestival.

Text: Jenny Olwan  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 22 december 2015.

Kontakt

Herman Geijer