Gå till innehåll

Wigforssakademin 2016

  • Fredag, 6 november 2015

Nu är det dags att söka till Wigforssakademin 2016! Wigforssakademin är kursen för dig som vill förstå hur samhället fungerar, fundera fram lösningar på de utmaningar vi står inför och fördjupa dig i arbetarrörelsens idédebatt.

Kursen vänder sig till dig som har hjärtat till vänster, på ett djupare plan vill förstå hur samhället fungerar, samt vill fördjupa dig i arbetarrörelsens idédebatt. Du kan vara fackligt aktiv, student, förtroendevald, engagerad för en enskild politisk fråga eller allmänpolitiskt intresserad. Du behöver inte tidigare ha studerat vid universitet eller högskola. Vi ser gärna sökanden med en blandning av bakgrunder och erfarenheter, inte minst fackligt aktiva.

Wigforssakademin är en fördjupad idépolitisk utbildning kring reformismens möjligheter för arbetarrörelsen samt behovet av strukturreformer och provisoriska utopier. Dessa frågor kommer att analyseras utifrån grundläggande begrepp och teorier inom sociologi, statsvetenskap, psykologi, historia, genusvetenskap och filosofi.

Wigforssakademin är en mötesplats mellan akademin och politiken. Föreläsarna är i huvudsak forskare från universitet och högskolor, eller personer knutna till arbetarrörelsen. Interaktiva aktiviteter så som smågruppsdiskussioner och gruppövningar kommer också att ha en viktig roll under kursen.

Kursen arrangeras av Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg (AFiG) i samarbete med Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter), Tankesmedjan Tiden och Arbetarnas Bildningsförbud (ABF).

Wigforssakademin är en distanskurs med tre helgträffar i Seglora utanför Borås. Kursen går på halvfart och går att kombinera med heltidsstudier eller heltidsarbete. Läser du Wigforssakademin är du berättigad till studiemedel för studier på halvfart.

Kursen är kostnadsfri och inkluderar boende och mat, men du betalar själv för resor till och från helgträffarna samt för litteratur.

Kurstiden löper från 11 januari till 16 jun, 2016.

Läs mer och anmäl dig här.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 22 december 2015.