Gå till innehåll

ABFs nya idéprogram

  • Måndag, 23 maj 2016

Den 20 april antog ABFs förbundstämma det reviderade idéprogrammet ”Gör en annan värld möjlig” .

Folkbildning är för ABF en idé om demokratiskt lärande och ett fritt kunskapssökande. Folkbildning ger människor kunskap och mod för att erövra makt och ta ansvar i såväl den egna vardagen som i samhället som helhet. Studier och kultur gör livet rikare och är samtidigt något som utvecklar hela samhället. Vi tror på folkbildningens möjligheter att utmana och vara en demokratisk förändringskraft.

ABFs idéprogram Gör en annan värld möjlig! är vår ideologiska kompass i vardagens folkbildningsarbete. En grund för planering och prioriteringar, studier och samtal, samt vår plattform för folkbildning om folkbildning.

Idéprogrammet sätter vår folkbildningsidé, våra självständiga vägval och våra egna samhällsanalyser i centrum. I vår tid väljer ABF att bygga vidare på idétraditionen av verksamhet inte bara för, utan genom folket. Vi gör det eftersom självbildningstanken är en progressiv, modern, demokratisk och väl fungerande idé. Vi är övertygade om att framtiden går att påverka och att en annan värld är möjlig.

Ni hittar idéprogrammet här.
  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 30 augusti 2016.