Gå till innehåll

ABF: Låt oss bli fler som säger "Välkommen hit!"

  • Onsdag, 9 mars 2016

Folkrörelsearbete spränger gränser och bygger solidaritet. Vi hoppas att vi blir tusentals som gör detta arbete möjligt, skriver Helén Pettersson, förbundsordförande och Monica Widman Lundmark, förbundssekreterare.

Runt om i EU stänger land efter land sina gränser. Samtidigt som vi förstår nödvändigheten i att EU:s länder tar gemensamt ansvar och fördelar flyktingar solidariskt menar vi att det är avgörande att vi samtidigt gör allt vi kan för att välkomna människor på flykt in i samhället.

Därför är ABF tydliga – vi säger välkommen hit.

Under 2015 genomförde ABF studiecirklar, språkkaféer och annan verksamhet tillsammans med 33 000 asylsökande – från Malmö i söder till Kiruna i norr. Verksamheterna bryter passivitet. På kort tid utvecklades aktiviteter från ett tjugotal platser till att finnas i 155 kommuner över hela landet.

Långa väntetider på beslut i asylprocessen gör att många asylsökande inte ges möjlighet att komma igång med språkstudier, vidare bosättning eller kontakter med arbetsmarknad. Detta skapar vanmakt. Därför är våra språkcirklar unika och enormt viktiga. Det ger den enskilda både aktivitet och möjlighet att närma sig språket utan att invänta myndighetsbeslut. Vi vägrar se på när asylboenden förvandlas till vänthallar.

Studieförbundens verksamhet är fri och frivillig och genomförs tillsammans med cirkelledare och andra ideellt arbetande. I cirkeln träffas människor, byter erfarenheter och lär sig tillsammans. Kraften i att själv vara en del i processen ger goda resultat. Många väljer därför att söka upp ABF:s språkkaféer som komplement till ordinarie SFI-undervisning.

Under 2015 fördubblades antalet asylsökande i Sverige från tidigare år. I världen växer antalet flyktingar, inte sen andra världskriget har lika många människor varit på flykt. Oro och krig i vårt närområde gör att många människor väljer att söka en framtid i EU och Sverige. Vi menar att det är en rättighet att söka asyl och vill medverka till att Sverige klarar att upprätthålla generös asylpolitik samtidigt som vi klarar att ge alla som kommer hit ett gott mottagande.

2016 kommer bli ett viktigt år. Dels ska arbetet med att ge alla som flytt till Sverige en god möjlighet att komma vidare ut i samhällslivet. Dels ska vi klara att ta mot fler människor på flykt. Migrationsverkets egna uppskattningar säger att upp mot 100 000 personer kan komma att söka asyl i landet 2016.

Vi är redo och kommer satsa för att fler ska kunna delta studiecirklar och språkkaféer. Vi vill också att många fler engagerar sig tillsammans med oss för att göra detta möjligt. Vi uppmanar därför regeringen att bredda uppdraget till studieförbund om studiecirklar i språk och samhällsintroduktion med asylsökande. Tydlighet och långsiktighet kommer öka kvalitet och omfattning på verksamheten.

Det skapar framtidstro.

Men samtidigt som vi är tydliga om nödvändigheten av värdigt mottagande är vi övertygade om att nästa stora fråga handlar om att säga nej till rasismen.  Om språket är en nyckel – är att bekämpa rasismen en förutsättning.

Rasismens idévärld sorterar människor i olika kategorier och berör oss alla. Oavsiktligt eller inte påverkar rasistiska strukturer och tankemönster människors förutsättningar genom livet. Vi oroas när våld och hat breder ut sig och när asylboenden och människor attackeras. Vi menar därför att det är nödvändigt att ta upp kampen mot rasism som en av politikens viktigaste uppgifter framåt.

ABF:s verksamhet med tusentals asylsökande handlar om att ge människor praktiska verktyg att snabbt komma in i samhället. Vår uppfattning är att det bara är tillsammans vi kan bygga ett solidariskt samhälle.

Vi måste bli fler som står upp och säger välkommen hit. Vi menar att folkrörelsearbete bryter gränser och bygger solidaritet mellan människor. Vi hoppas att vi blir tusentals som är med och gör detta arbete möjligt.

Helén Pettersson, förbundsordförande ABF
Monica Widman Lundmark, förbundssekreterare ABFLäs mer om ABFs asylverksamhet här.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 3 maj 2016.