Gå till innehåll

ABF i europeiskt studiesamarbete

  • Tisdag, 26 april 2016

ABF ingår sedan drygt ett år tillbaka i det europeiska partnerskapsprojektet MIGOBI, ett Erasmus-projekt som bland annat bygger på att utveckla entreprenörsanda.

MIGOBI är ett projekt där nio organisationer från åtta europeiska länder deltar i ett yrkesutbildningsprogram: VET – Vocational Education and Training (yrkesutbildning och yrkespraktik). De länder som deltar är bland annat England, Frankrike och Spanien, samt Österrike som äger och driver projektet. Från Sverige står ABF Skåne ansvariga, men projektet ägs nationellt av ABF.
– MIGOBI handlar om att utbilda människor som på olika sätt står långt ifrån arbetsmarknaden i entreprenörskapsanda, berättar Åsa Opperdoes från ABF Skåne, projektledare för MIGOBI.
– De olika europeiska studieorganisationerna har kommit in i projektet med olika sätt att se på lärande och entreprenörskap.

Fri folkbildning

Projektet riktar sig både till formell vuxenutbildning och till fri och frivillig folkbildning. Under året har man tagit fram två metodmaterial. Bland annat ett inlärningsprogram som utgår ifrån deltagarnas egna erfarenheter. Metodmaterialet är sammansatt för att underlätta utbyte mellan deltagare baserat på deras värderingar och attityder, samt för att uppmuntra praktiska erfarenheter av socialt entreprenörskap, interkulturella färdigheter och aktivt medborgarskap.
ABF har haft ansvar för att sammanställa ett metodmaterial som vänder sig till deltagare. Materialet innehåller ungefär 70 metoder som tar sikte på tre områden: personliga, sociala och professionella nyckelkompetenser.

Integreras i verksamheten
Den 18 maj anordnas en stor avslutningskonferens i Barcelona där hela projektet ska presenteras. Under konferensen kommer ett antal workshopar i de framtagna metoderna att anordnas.
– Det har varit spännande för oss att tänka och forska internt på vår syn på entreprenörskap, säger Åsa Opperdoes.
– ABF kommer även anordna en workshop på årets Ordet fritt i Göteborg för att berätta om metoderna. Tanken är att vi på sikt ska göra ett eget material om entreprenörskap utifrån dessa erfarenheter som ska appliceras i ABFs studiecirkelverksamhet.

Text: Jenny Lindgren
Foto: Migobi.se

Läs mer om projektet här.  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 3 maj 2016.