Gå till innehåll

ABF ser fram emot fler steg i kunskapslyft för alla

  • Torsdag, 2 juni 2016

Arbetarnas Bildningsförbund välkomnar regeringens satsning på studiestartsstöd för arbetslösa med kort utbildning, och ser fram emot fortsatta satsningar på att förverkliga ett livslångt lärande.

Regeringen presenterade den 2 juni förslaget om ett rekryterande studiestöd för arbetslösa utan gymnasiekompetens som ett verktyg i kommunernas arbete med vuxenutbildning. Syftet är att öka rekryteringen till studier bland arbetslösa med stort utbildningsbehov.
- Det föreslagna studiestartsstödet innebär att en viktig kugge i 2010-talets kunskapslyft är på plats. Korttidsutbildade arbetslösa får helt andra möjligheter att läsa in en gymnasiekompetens utan dyra lån, och därmed nya chanser i samhället och arbetslivet. Nu ser vi fram emot fler steg i nästa stora frihetsreform, säger ABFs förbundssekreterare Monica Widman-Lundmark.

ABF släppte den 27 maj rapporten ”Kunskapslyftet – nästa stora frihetsreform” som presenterar moderna och ambitiösa förslag till hur visionen om ett livslångt lärande kan förverkligas. Rapporten betonar att det inte räcker med fler utbildningsplatser, utan att olika rekryterande insatser är nödvändiga delar för att kunskapslyftet ska nå de som mest av allt behöver det.
- Studiestartsstödet utvecklar den svenska modellen, men det behövs fler insatser för att ge korttidsutbildade möjlighet till utbildning och kompetensutveckling. För att sänka trösklarna till utbildning mitt i livet vill ABF se fler studiemotiverande och uppsökande insatser, orienteringskurser och ett korttidsstudiestöd som gör det möjligt att ta ledigt från jobbet för att utbilda sig på grundläggande och gymnasial nivå. Studieförbunden har unika förutsättningar och nätverk för att göra mer utifrån devisen att ge mest till de som fått minst, avslutar Monica Widman-Lundmark.

Läs ABFs debattartikel om kunskapslyftet i Dagens Arena

Läs ABFs rapport om kunskapslyftet.

Läs regeringens förslag till studiestartsstöd.
  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 30 augusti 2016.