Gå till innehåll

Ett viktigt uppdrag

  • Måndag, 11 april 2016

Under 2015 ansökte 35 369 ensamkommande barn om asyl i Sverige. Alla dessa barn har rätt till en god man som tillvaratar deras intressen och rättigheter. För att hjälpa gode män att utföra sitt viktiga uppdrag har ABF tillsammans med Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Rfs, och författaren Leif Midborn tagit fram ett studiematerial för utbildning av gode män till ensamkommande barn.

Uppdraget som god man har tidigare funnits för personer som på grund av ålder, sjukdom eller annan orsak bedömts inte kunna klara sig utan hjälp. I dag finns en ny grupp som har ett stort behov av gode män - ensamkommande flyktingbarn. Under 2015 ansökte 35 369 ensamkommande barn om asyl i Sverige. Det är viktigt att dessa barn får sina intressen och rättigheter tillvaratagna. I huvudsak innebär det att vara ett vuxenstöd i föräldrars ställe och att hjälpa barnet igenom asylprocessen och den första tiden i Sverige.

I dag råder det brist på de som utbildar gode män. Det gör att det till viss del även råder brist på kunskap om vad uppdraget som god man innebär och en förståelse för de roller de olika aktörerna som är involverade i de ensamkommande barnens asylprocess har. För att motverka detta har ABF tillsammans med Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Rfs och författaren Leif Midborn tagit fram ett studiematerial för att bidra till att utbilda fler gode män till ensamkommande barn. Förhoppningen är att studiematerialet ska vara ett stöd för de gode männen i sitt viktiga arbete.
– Genom att sammanställa detta material och dela med mig av mina egna erfarenheter av hur saker ofta går till i praktiken och vilket mandat som uppdraget faktiskt ger oss, hoppas jag kunna hjälpa andra gode män för ensamkommande barn att utföra sitt uppdrag och därigenom verka för barnets bästa, säger Leif Midborn som är författare till studiematerialet och själv god man sedan 2013.

Den gode mannen ska företräda barnet i såväl vårdnadshavares som förmyndares ställe och har både rättigheter och skyldigheter att bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter.  
– Att vara god man för ett ensamkommande barn är ett viktigt samhällsuppdrag, som till största delen går ut på att använda sitt omdöme och fokusera på barnets bästa, säger Leif Midborn.
– Du har fått ansvar att fatta viktiga beslut för barnets räkning och att hjälpa en ung människa genom den komplicerade och ofta skrämmande asylprocessen, fortsätter han. Det kräver mycket medmänsklighet och god förmåga att samverka med andra.

Studiematerialet ”En vägledning – God man till ensamkommande barn” kan beställas i ABFs webbutik

Text: Jenny Olwan


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 3 maj 2016.

Kontakt

Studiehandledning