Gå till innehåll

Det finns så mycket möjligheter!

  • Tisdag, 15 mars 2016

ABFs arbete med verksamhet för asylsökande fortsätter att utvecklas. Arbetet som kom igång rejält när regeringen riktade ett första anslag till studieförbunden sommaren 2015, för att kunna göra utbildningar i svenska och samhällsorientering för nyanlända, har fått fortsatt anslag för 2016.

Satsningen innebär att studieförbunden tillförs särskilda medel för att asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd ska få möjlighet att läsa svenska och andra kurser för att stärka sina kunskaper om det svenska samhället samt delta i verksamheter som främjar deltagande i samhällslivet.
– Men vi gör betydligt mer än vad som ingår i uppdraget från regeringen och folkbildningsrådet, säger Carin Forsberg, nationell samordnare för ABFs verksamhet för asylsökande.

En stor del i arbetet handlar inte bara om att lära sig svenska, utan också om att få en introduktion till hur det svenska samhället fungerar. Bland annat så håller ABF i språkcaféer där deltagarna får umgås och öva svenska med lokalbor. Parallelt med den dagliga verksamheten arbetar ABF med att ta fram studiematerial för att underlätta arbetet. ABFs arbete har gett goda resultat.
– I december 2015, bara 6 månader efter att det första anslaget godkändes, rapporterades drygt 32 000 deltagare i ABFs asylverksamhet, representerad i hela 155 kommuner runt om i Sverige, berättar Carin Forsberg.
– Det innebär att vi har 44 % av studieförbundens totala verksamhet för asylsökande, fortsätter Carin Forsberg.

Verksamheten sker på asylboenden, i ABF-lokaler och andra tillgängliga lokaler som ABF kan få tag på. Det är alltid fler människor som vill gå än det finns kapacitet för. Därför arbetar ABF dagligen med att försöka hitta lösningar till att få plats för fler deltagare och samtidigt erbjuda studiecirklar med duktiga cirkelledare och av bra kvalitet.

Tanken är att deltagarna ska erbjudas att gå en studiecirkel 1 - 2 ggr i veckan och däremellan ges möjlighet att öva på svenskan genom att delta i olika aktiviter. I början av studierna arbetar deltagarna mycket med bilder för att bygga upp sina svenskakunskaper. Deltagarna hjälper också varandra, de deltagare som kan mer hjälper de som kan mindre. Vanligtvis kan en deltagare göra sig förstådd efter cirka 3 månader.
– ABF ska inte vara SFI, utan ge en god grund, men vi brottas ständigt med var gränsen däremellan ska gå. Hur länge ska människor gå i vår verksamhet för att klara sig så bra som möjligt under den fortsatta resan in i det svenska samhället? Och hur mycket räcker våra resurser till?, säger Carin Forsberg.

För att utveckla verksamheten för nyanlända arbetar ABF med att få med sina medlems- och samarbetsorganisationer i arbetet. Bland annat genom att uppmuntra organisationerna till att bjuda in asylsökande till deras egen verksamhet, för att ge en inblick i deras arbete, samt att tillstå med volontärer till ABFs svenska- och samhällskurser.
– Vi arbetar bland annat med PRO för att ta fram en särskild cirkelledarutbildning för pensionärer som vill hålla i en studiecirkel för nyanlända på ABF.
– Det finns så mycket möjligheter!, säger Carin Forsberg, uppenbart glad och hoppfull över arbetet.
– Det här arbetet är otroligt givande. Att dagligen träffa sådana fantastiska människor. Människor som kan ha upplevt fruktansvärda saker, men som ändå visar en sådan enorm glädje över att få vara här och med i vår verksamhet. Och så klart våra cirkelledare som visar ett enormt engagemang, säger Carin Forsberg.

– Jag hoppas att vi, med regeringens stöd, kan få fortsätta utveckla arbetet, men det räcker inte med kurser i svenska och samhällskunskap. Nästa steg, att få in de nyanlända i samhället, att få ett arbete, en bostad och att få känna sig trygga och som en del av Sverige, det känns som den verkligt stora utmaningen.

Text: Jenny Olwan

Är du intresserad av att hjälpa till? Engagera dig i ABFs asylverksamhet och gör en annan värld möjlig!: ABF-Välkommen hit!
  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 3 maj 2016.