Gå till innehåll

En rapport om att förverkliga det livslånga lärandet

  • Fredag, 27 maj 2016

I dag presenterar ABF den första rapporten i serien ABF Opinion, som syftar till att bredda debatten om utbildning, bildning, kultur, folkrörelser och ett inkluderande samhällsbygge. I ”Kunskapslyftet – Nästa stora frihetsreform. En rapport om att förverkliga det livslånga lärandet.” presenteras flera förslag för ett modernt och ambitiöst kunskapslyft. Det är dags att förverkliga visionen om det livslånga lärandet för alla.

Det första kunskapslyftet var en av de viktigaste samhällsreformerna i modern tid. Den möjliggjorde för väldigt många människor med kort formell utbildning att skaffa sig kunskaper för att kunna ta sig vidare i livet och på arbetsmarknaden. Regeringens ambitioner om ett nytt kunskapslyft är bra men ska det lyckas måste satsningen byggas ut.

Ska vi lyckas att förverkliga ett livslångt lärande för alla måste man ge mest till de som fått minst. Det räcker inte med att skapa fler utbildningsplatser. Vi pekar ut; studiemotiverande och uppsökande insatser, öppen verksamhet och fungerande studiefinansieringssystem för vuxna deltagare som nödvändiga delar för att kunskapslyftet ska nå de som mest av allt behöver det – och som löper störst risk för marginalisering och arbetslöshet.

ABF och de övriga studieförbunden gör redan mycket för att ge människor verktyg att förändra sina liv och sina förutsättningar på arbetsmarknaden. Rapport visar att studieförbunden genom sina unika förutsättningar och nätverk kan göra mer – nu är det upp till regeringen att visa politiska vilja och mod att förändra.

Läs hela rapporten här.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 30 augusti 2016.