Gå till innehåll

För en jämställd musikscen

  • Måndag, 9 maj 2016

Loud Grrrl började som ett jämställdhetsprojekt i ABF Göteborgs regi för att ge tjejer, kvinnor och transpersoner större möjlighet att spela musik på egna villkor. I dag, tio år senare, satsar ABF på att sprida Loud Grrrl över hela landet.

Musikvärlden är som bekant mansdominerad. Bara inom ABF består musikverksamheten av en majoritet killar. Det är dock inte unikt för ABF utan så ser det ut inom de flesta studieförbund.
– Loud Grrrl startades för att främja för kreativa skapande kvinnor och då främst inom musik genom att erbjuda bland annat replokaler och utrustning, berättar Jennifer Lander som är med och driver Loud Grrrl på ABF Göteborg.
– Vi vill att de som kommer till oss ska känna sig fria att testa nya instrument, genres och låtar inom den musik de själva gillar.

Mer jämställt
Utöver ABF Göteborg gör två andra avdelningar också satsningar inom Loud Grrrl – Stockholm och Umeå. I förra veckan samlades ansvariga för Loud Grrrl tillsammans med flera andra ABF-avdelningar för en inspirationsträff. Herman Geijer, musikansvarig på ABFs Förbundsexpedition, ligger bakom initiativet till träffen.
– Syftet med mötet var att diskutera hur man kan skapa en strukturell förändring inom musikverksamheten på ABF. Vi pratade framför allt om hur vi kan arbeta för att göra verksamheten mer jämställd, säger Herman Geijer.

Följa idéprogrammet
Tanken är att personalen bland annat ska gå utbildningar i normkritik och jämställdhet och att ABF ska verka mer proaktivt för att möjliggöra en musikverksamhet som är anpassad för alla.
– Vi ska till exempel lämna mer plats i våra lokaler till människor från underrepresenterade grupper inom den nuvarande verksamheten, säger Herman och fortsätter:
– Vi har märkt att det verkligen sker förändringar på de ABF-avdelningar som har riktade insatser av det här slaget med ett ökat antal kvinnliga deltagare som följd. Om vi inte aktivt gör något åt hur det ser ut så följer vi inte vårt idéprogram. 

Skapa utan press
Loud Grrrl vänder sig främst till tjejer, kvinnor och transpersoner. Manliga deltagare har också möjlighet att anmäla sig, men kvoten för manliga deltagare ligger på max 50 procent per band. På vissa orter har man dock valt att ha verksamheten helt könsseparatistisk. 
Genom Loud Grrrl får banden tillgång till gratis replokal och handledare under en termin. Lokalen är fullt utrustad med både backline och instrument. ABF uppmuntrar också till att banden skapar en miljö som de själva trivs i.
– Vi säger till banden att de är fria att pimpa och sätta upp planscher och affischer så att replokalen känns som deras egen, berättar Jennifer Lander från Loud Grrrl i Göteborg.

För alla åldrar
På senare tid har intresset för Loud Grrrl vuxit och det sträcker sig långt över generationsgränserna.
– Loud Grrrl riktar sig till alla åldrar, från 13 till 100 år. Den yngsta deltagaren i vår verksamhet i dag är 20 år och den äldsta 55.
– I våra replokaler ska man bli sedd utifrån vem man är och känna sig fri att skapa utan press från omvärlden. Vi vill skapa rum där kvinnor kan inspirera varandra och skapa tillsammans, avslutar Jennifer Lander.

Text: Jenny Lindgren


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 30 augusti 2016.

Kontakt

Herman Geijer